Studieform;
Platsbunden i Kabbarp med utbildning på skolan

Behörighet:
Grundläggande behörighet
Särskild behörighet

Examensbenämning:
Yrkeshögskoleexamen Trädgårdsmästare – Odling, förädling och entreprenörskap

Omfattning poäng: 390 YHP

Studietakt: Heltid

Antal platser: 24 st

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Efter utbildningen kan du arbeta som: Egen företagare inom odling, trädgårdsmästare

Kommande utbildningsstart
27 januari 2025

Ansökningsperiod
2 september – 4 november

Trädgårdsmästare – Odling, förädling och entreprenörskap

Kabbarp

Det finns under många år framöver ett ökat behov av att säkra en nationell livsmedelsproduktion där kompetenta, kunniga och drivna krafter har möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

  • Ökad efterfrågan på småskaliga livsmedelsproducenter inom trädgårdsproduktion
  • Unik möjlighet att följa med från sådd till försäljning av råvara
  • Egen odlingsmark på skolan
Vänligen acceptera cookies gällande Statistik och Marknadsföring för att visa denna video.

Som trädgårdsmästare med inriktning odling, förädling och företagande arbetar du med att planera, organisera och sköta odlingar av trädgårdsgrödor så som grönsaker, frukt, bär och kryddor utifrån växtplatsens förutsättningar på friland eller i växthus.

Du deltar också i att framställa, förädla och sälja produkter, antingen till andra företag inom produktionskedjan eller direkt till konsumenter. Inom utbildningen betonar vi vikten av att utveckla förmågan att driva ett eget mindre företag och förstå den aktuella lagstiftningen som påverkar det enskilda företaget. Du kan tillämpa yrkesrollen både som egen företagare och/eller som anställd.

Arbetsmarknadens behov

I rapporten ’Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen’ från 2019, publicerad av Region Skåne, kartläggs en brist inom yrken som odlare av jordbruksväxter, odlare av frukt och bär samt växtodlare generellt. En ökad efterfrågan på småskaliga livsmedelsproducenter inom trädgårdsproduktion i Skåne framgår, tillsammans med behovet av företagare som inte bara besitter den praktiska kunskapen inom odling utan också får stöd på vägen mot att försörja sig genom livsmedelsproduktion, antingen som egen företagare eller som en attraktiv samarbetspartner.

Utbildningen Trädgårdsmästare – odling, förädling och entreprenörskap har utformats i samarbete med aktörer som City Gross, Mylla, Kristianstad kommun och Bondens skafferi.

Målet för utbildningen är att de studerande, med dessa förutsättningar, efter examen ska framstå som drivna kollegor inom branschen och aktivt bidra till att försörja Sverige med kvalitativa och hållbara grönsaker.

Unik möjlighet

Programmet Trädgårdsmästare – odling, förädling och entreprenörskap är strukturerat för att täcka alla aspekter, från sådd till försäljning av råvara. Med tillgång till egen mark, produktionsväxthus och utbildningskök på Hvilan får du en unik möjlighet. Här kan du, med stöd från lärare, starta upp ett företag, odla grönsaker, frukt, bär, kryddor och blommor, lagra och förädla odlade råvaror för att slutligen sälja dem inom ditt eget företag.

Målet är tydligt: Genom praktisk tillämpning av samtliga moment vid uppstarten av ett odlingsföretag under den tvååriga utbildningen blir du faktiskt rustad för en fortsatt framtid som en driven entreprenör inom småskalig odling och förädling av trädgårdsgrödor

Skolan 

Skolan har speciallokaler och resurser som anpassas efter undervisningen. Övningssalar, markbyggnadshall, 55 hektar odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner möjliggör en omfattande och praktisk undervisningsmiljö. De studerande trivs här och har möjlighet att aktivt delta i varierade moment,

Lärarna och yrkesinstruktörerna, med hög ämneskompetens, besitter även god branschkännedom och är erfarna utbildare. Deras engagemang skapar en gynnsam lärandemiljö där de studerande kan dra nytta av deras expertis och praktiska erfarenheter för att förbereda sig väl för sina framtida yrkesroller.

Examen

Efter avslutad utbildning erhåller du en yrkeshögskoleexamen inom Trädgårdsmästare – odling, förädling och entreprenörskap.

För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i kurserna nedan:

  • Fordon och redskap, 100p
  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du någon av kurserna ovan , och saknar motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet, kan du läsa en preparandkurs via Hvilan Utbildning. Denna läses på distans i din egen takt. Du kan läsa mer om preparandkursen här.

Observera att preparandkursen endast kan ge särskild behörighet för kurserna ovan och kan ej tillgodose yrkeserfarenhet.

Utbildningen är fysiskt krävande och en god fysik är nödvändigt.

Betyg ingår i urvalsprocessen

Betygsmedelvärde: 0,97-20 Jämförelsetalet på gymnasiebetyget räknas ut enligt skala 0,97-20. Vid bokstavsbetyg används UHRs omvandlingstabell.

Kursnamn Poäng
Obligatoriska kurser 390
Ekosystemtjänster och hushållning av resurser20
Entreprenörskap40
Examensarbete25
Förädling av grönsaker, frukt och bär30
Hållbar odling i växthus30
Hållbar odling på friland 120
Hållbar odling på friland 220
Kommunikation, marknadsföring och distribution20
Ledarskap och arbetsrätt20
LIA 1: Odlingssystem40
LIA 2: Förädling av grönsaker, frukt och bär25
Marklära och praktisk kompost20
Maskiner och redskap inom trädgårdsproduktion20
Tillämpat växtskydd30
Växtbiologi30
390