Kurs på tom plats

Kompetensutveckling utan kostnad. Studera en eller flera kurser inom våra yrkeshögskoleprogram. Detta är en utmärkt möjlighet för dig själv eller dina kollegor att kompetensutvecklas inom det gröna. Du kan välja kurser från olika program och själv skapa den kompetensutveckling du behöver. Kurserna är kostnadsfria och berättigar till CSN om studietakten är minst 50%. Eventuellt kan kostnader för kurslitteratur tillkomma. Du läser kurserna tillsammans med de som går hela utbildningen.

Anmälan

Anmäl ditt intresse för den eller de kurser du vill läsa till 

Följande kurser har lediga platser 

Praktisk skogs- och naturvårdare 
Entreprenörskap i skogsföretag 15 YHP
Vecka 35-37, 100% heltidsstudier, 6 lediga platser 

Kommunikation och naturvårdsinformation 30 YHP
Vecka 38-43, 100% studietakt, 6 lediga platser

Trädgårdsmästare – odling, förädling och entreprenörskap 
Förädling av grönsaker, frukt och bär 30 YHP
Vecka 40-47, 50-100 % studietakt, 1 ledig plats

Ledarskap och arbetsrätt 20 YHP
Vecka 5-8, 100 % studietakt, 1 ledig plats

Kommunikation, marknadsföring och distribution 20 YHP
Vecka 9-13, 50-100 % studietakt, 1 ledig plats

Ekosystemtjänster 20 YHP
Vecka 13-17, 50-100 % studietakt, 1 ledig plats