Arbetsmarknadsutbildning

Hvilan Utbildning erbjuder gröna arbetsmarknadsutbildningar i skånska Kabbarp, Kristianstad, Stockholm och Örebro.

Trädgårdsföretagen har framåtanda och ett stort behov av nya medarbetare. Hvilan Utbildning erbjuder dig en unik möjlighet till yrkesutbildning om du vill jobba inom trädgårdsnäringen med odling, handel, anläggning eller skötsel.

Hvilan Utbildning står för värdefull kompetens och växande möjligheter. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen. Vi lägger också stor vikt vid lärande genom praktik och ligger per automatik nära trädgårdsbranschen eftersom skolan ägs av de tre Hushållningssällskapen; Hushållningssällskapet i Kalmar Kronoberg Blekinge, Hushållningssällskapet Sjuhärad samt Hushållningssällskapet Skåne. Hushållningssällskapet har gedigen kunskap och erfarenhet om utbildningsverksamhet och driver gymnasium- och vuxenutbildning inom den gröna näringen. 

Arbetsmarknadsutbildningarna görs i samarbete med Arbetsförmedlingen. För behörighet – se nedan.

Våra arbetsmarknadsutbildningar

Behörighet
Utbildningen riktar sig till dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Söka utbildningen
Kontakta Arbetsförmedlingen för att söka till utbildningen.