Hållbarhetsarbete

På Hvilan Utbildning strävar vi efter att vara Sveriges grönaste skola! Vi arbetar ständigt för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt och lägger stor vikt vid att engagera personal och studerande i detta arbete. Vi ska gemensamt ta ansvar för att på ett målmedvetet sätt uppmärksamma såväl miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, och för att stödja och driva en utveckling i rätt riktning.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer i ”Agenda 2030” 17 globala mål för hållbar utveckling. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Hvilan Utbildning vill givetvis dra sitt strå till stacken. Vår skola gör redan mycket för att arbeta på ett så hållbart sätt som möjligt. Nedan finner du några exempel.

Oavsett vilken utbildningsform eller skola du studerar på arbetar Hvilan med följande:

 • På Hvilan lägger vi stor viktigt vid miljömärkning. Vi ställer krav sätter på våra leverantörer vid inköp. Exempelvis vårt utbildningsmaterial, kontorspapper och städprodukter.
 • Givetvis arbetar vi för jämställdhet och har tydliga policys och mål att främja mångfald och alla människors lika världen.
 • Desto mer förnyelsebara energikällor vi kan använda desto bättre. I de lokaler vi äger och förvaltar själva använder vi såväl förnybar energi som grön gas. I de lokaler vi hyr har vi som önskemål att våra hyresvärdar ska kunna leverera motsvarande energikällor.
 • När vi installerar och investerar nytt tänker försöker vi hitta de mest hållbara alternativen. Exempelvis vid installation av nya toaletter är dessa snålspolande eller fordoninköp köps miljöklassade fordon i den mån det går.
 • Ständigt minimera mängden engångsartiklar.

Inom samtliga utbildningar på Hvilan kan du förvänta dig följande:

 • Hvilan arbetar för att utbilda morgondagens samhälle och tar givetvis vårt samhällsansvar för lika tillgång till utbildning för såväl nyanlända som individer i behov till extra stöd.
 • I så stor mån som möjligt arbetar vi med digitala system och läromedel istället för analoga.
 • Våra gröna yrkesutbildningar bedrivs i enighet med hur vår drift väljer att arbeta hållbart i våra odlingar där vi strävar efter att använda helt naturliga gödselmedel och biologisk bekämpning.

När vi äter lunch värdesätter vi:

 • För oss är bra och näringsriktig mat viktigt. Vi ser det som en nyckel för att god hälsa och motivation. Oavsett vilken av våra skolor du studerar eller arbetar vid, prioriterar vi god kvalitet av maten.
 • Övervägande del av maten som serveras är från lokala producenter. Oavsett om du äter lunch på vår egen restaurang i Kabbarp eller någon av de lunchrestaurangerna vi samarbetar med.
 • Vi ställer krav på leverantörer och producenter av närproducerat samt KRAV och miljömärkning av de produkter som köps in. Exempelvis är det kött som serveras vår egen restaurang i Kabbarp alltid från Sverige.
 • Det finns alltid möjlighet till vegetarisk lunch. På vår restaurang i Kabbarp finns det alltid ett vegetariskt alternativt samt en grön dag i veckan.
 • Vi strävar ständigt efter att minimera mängden matsvinn i vår servering.

Inom vår driftverksamhet i Kabbarp arbetar vi för:

 • Att maximalt förädla det som odlas i driften, i vår restaurang. I samråd med köket strävar vi efter att året om kunna äta våra egenodlade grönsaker.
 • Vi strävar efter att slänga så lite så som möjligt. Vi arbetar ständigt för att minska svinnet av växter och grönsaker samt se till att arbeta tydligt efter säsong.
 • Vi strävar efter helt giftfria odlingar.
 • Arbeta för att bevara genetisk mångfald.
 • Vi återanvänder det vi kan. Exempelvis saltar vi inte vid halkbekämpning utan använder sand som återanvänds.

Våra lärare och personal på skolan strävar ständigt efter hållbara lösningar.
Här är några exempel:

 • Arbetar vi gärna med digitala system och videokonferenser vid möten mellan olika orter.
 • Övervägande del av kommunikationen och marknadsföring sker digitalt.
 • Oavsett avdelning strävar vi efter så hållbar konsumtion som möjligt.
 • Dessutom arbetar vi ständigt för att ta hand om vår personal på bästa vis genom ex. företagshälsovård, friskvårdsbidrag och friskvårdstimmar.

Vi är långt ifrån i mål i vårt hållbarhetsarbete men arbetar ständigt för att bli bättre. Hvilans mål är att ha en tydlig hållbarhetsstrategi och långsiktig plan för hållbarhetsarbete. Vi strävar alltid efter att minska energiförbrukning och konsumtion. Vi ser möjligheter i resurseffektivisering, digitalisering och ny teknik och försöker att ständigt ta del av ny forsning och teknikutveckling genom omvärldsbevakning.

Hvilan har en resa att göra, är du studerande, personal eller besökare hos oss, hör gärna av dig direkt på  för tips och råd för hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete. Vi ser fram emot att höra dina tankar.