FAQ YH-utbildningar

Nedan kan du läsa de vanligaste frågorna kring våra Yh-utbildningar och preparandkursen. Om din fråga inte besvarar nedan kan du skicka den till .

Ansökningsprocess

Hur ser ansökningsprocessen ut?
Om du saknar delar av den särskilda behörigheten och behöver tillgodose dig denna genom preparandkursen, behöver du anmäla dig till denna och genomföra kursen. Om du däremot har den fullständiga särskilda behörigheten behöver du inte genomföra preparandkursen och kan därmed direkt söka till Yh-utbildningen. Ansökningsprocessen ser ut som följande: 

 • Anmälan till preparandutbildning
  För dig som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa en preparandutbildning. Preparandkursen genomförs digitalt på distans i din egen takt fram till sista inlämningsdatum. Mer information om preparandkursen hittar du här.
 • Ansökan till Yh-utbildningen
  Skicka in en separat ansökan via email. Ansökningsblankett hittar du på respektive Yh-utbildnings utbildningssida. Se våra Yh-utbildningar här! Observera att du i din ansökan behöver bifoga betygskopior och andra dokument, var därmed noga med att läsa igenom ansökningsblanketten så du slipper komplettera din ansöka.
 • Antagningsbesked
  I juni får du ditt antagningsbesked skickat till dig tillsammans med nödvändig information inför utbildningsstart.
 • Utbildningsstart
  Utbildningen startar!
 • Vilket är sista datum för ansökan?
  Samtliga datum hittar du här.

Preparandkurs

Kostar preparandkursen någonting?
Ja, vi tar en administrativ avgift på 500 kronor.

Kan man göra om preparandkursen om man inte klarade den första gången?
Ja det kan du göra men vi tar en ny administrativ avgift på 500 kronor.

Är preparandkursen CSN-berättigad?
Nej, det är den inte.

När är sista datum för antagning till preparandkursen?
Antagning till preparandkursen sker löpande dock måste man ha slutfört alla moment innan sista inlämningsdatum. 

Jag har gjort preparandkursen tidigare år. Gäller den fortfarande?
Ja. Du behöver inte göra om preparandkursen om du redan har genomfört den med godkänt resultat.

Jag har gått preparandkursen ett tidigare år, hur vet ni att jag gått den?
I din anmälan till Yh-utbildningen kryssar du i att du genomfört och fått godkänt på preparandkursen. Därefter kolla vi din anmälan gentemot vårt interna system och kan där se om du genomgått preparandkurs eller ej.

Får jag något intyg på att jag gått preparandkursen?
Nej, vi utfärdar inte kursintyg på preparandkursen.

Jag vill gå preparandkursen, men söka annan eftergymnasial utbildning går det?
Nej, preparandkursen ger endast särskild behörighet till Hvilan Utbildnings YH-utbildningar och det utfärdas inget kursintyg.

Garanterar preparandkursen en plats på YH-utbildningen?
Nej, preparandkursen ger ingen platsgaranti. Preparandkursen ger dig endast en del av del särskilda behörigheten som Yh-utbildningen kräver.

Jag har gått ett naturbruksprogram/komvux/arbetsmarknadsutbildning, behöver jag gå preparandkursen då?
Nej, om du läst dessa kurser Växtkunskap 1, Fordon och redskap och Marken och växternas biologi i din tidigare utbildning behöver du inte gå preparandkursen. Dock ska detta framgå i dina bifogade betyg/utbildningsbevis.

Behöver jag skaffa kursmaterial inför preparandkursen?
Nej, men anteckningsmaterial kan vara bra.

Får jag schema för preparandkursen?
Nej, du genomför preparandkursen på distans i din egen takt fram till sista inlämningsdatum.  

Hur får jag tillgång till preparandkursen?
Ca 5 arbetsdagar efter att du skickat in din anmälan till preparandkursen och vi ser att du genomfört betalningen på 500 kronor, skickar vi ut instruktioner på hur du via vår digitala plattform kommer igång med preparandkursen.

När får jag veta om jag klarat av preparandkursen?
I vår utbildningsplatform framgår det om du blivit godkänd eller ej. Du kommer även få ett mail från platformen skickat till ditt mailkonto på skolan.

Tidigare erfarenheter och studier

Ökar mina chanser att komma in på Yh-utbildningen om jag har tidigare högre studier eller långvarig arbetslivserfarenhet?
Alla som uppfyller de grundläggande- och, i förekommande fall, de särskilda behörighetskraven är behöriga. Ytterligare studier eller arbetslivserfarenhet utöver kraven kan alltså inte tillgodoräknas.

Yh-utbildningarna

Hur många sökande är det till Yh-utbildningen? Är det svårt att komma in?
Det varierar mellan åren och utbildningarna hur många sökande det är och går alltså inte att svara på förhand.

Är Yh-utbildningen CSN-berättigad?
Ja det är den.

Är det olika behörigheter på Yh-utbildningarna?
Den särskilda behörigheten kan skilja mellan de olika utbildningarna. Läs mer på respektive utbildning för att se den särskilda behörigheten.