Studieform
Platsbunden i Kabbarp med utbildning på skolan

Behörighet
Grundläggande behörighet
Särskild behörighet

Examensbenämning:
Yrkeshögskoleexamen Praktisk skogs- och naturvårdare

Omfattning:
400 YHP

Studietakt:
Heltid, 2 år

Antal platser: 20 st
Vid fler sökande än antal platser, görs ett urval baserat på betyg.

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Efter utbildningen kan du arbeta som: Naturguide, naturvårdare, skogsarbetare, parkförvaltare, skogsröjare, skötselarbetare inom park och naturvård

Kommande utbildningsstart
26 augusti 2024

Ansökningsperiod 1

1 februari – 15 april

Öppen för sen ansökan

1 maj – 2 juni

Öppen för löpande ansökan

24 juni – 25 augusti

Praktisk skogs- och naturvårdare

Kabbarp

Som praktisk skogs- och naturvårdare får du fördjupande kunskaper inom natur- och skogsvård. Programmet ger dig ett helhetsgrepp inom det praktiska naturvårdsarbetet. En praktisk skogs- och naturvårdare ska vara kunnig och insatt i hur naturvårdsarbetet praktisk ska utföras. Under programmet lär du känna naturen och får redskap för hur skogen och naturen förhåller sig och fungerar.

  • Djup kunskap i praktisk skogs- och naturvård
  • Fokus på entreprenörskap, skogens ekosystem och artkännedom
  • Fysiskt arbete utomhus under alla årstider  
Vänligen acceptera cookies gällande Statistik och Marknadsföring för att visa denna video.

Som skogs- och naturvårdare är det viktigt att vara i god fysisk kondition, tycka om utomhusarbete under alla årstider och vara bered på att arbetet stundtals kan vara krävande.

Arbetsmarknadens behov

Skogsbranschen står inför stora förändringar under de kommande åren. Där du som praktisk skogs- och naturvårdare får en viktig nyckelroll. Behovet av skogs- och naturvårdande insatser ökar inom hela landet. Du kommer vara insats i bevarande och återställande av miljöer samt hur dessa kan återställas i teori och praktik.

Vid framtagandet av utbildningen har flera större bolag, mindre företagare, kommuner och statliga myndigheter deltagit så som Hushållningssällskapet Skogs- och Lantbruksförvaltning, Malmö stad, Lunds kommun, Kristianstad kommun, Skogsstyrelsen, Sydved, Södra med flera.

Unik nyckelperson

Som Praktisk skogs- och naturvårdare arbetar du med att ta tillvara och bibehålla skogens naturvärden. Det gör du genom kunskap om skogs- och naturvårdsinsatser som är kopplade till att bevara den artrikedom och mikrobiotoper som idag finns. Som praktisk naturvårdare kan du driva ett mindre företag, upphandla och räkna på arbeten, samtidigt som du har kompetensen att själv utföra dessa uppdrag efter gällande styrdokument. En praktisk skogs- och naturvårdare ska vara kunnig och insatt i hur naturvårdsarbetet praktisk ska utföras. Yrkesrollen kan tillämpas som egen företagare och/eller som anställd.

Dina praktiska och teoretiska kunskaper som Praktisk skogs- och naturvårdare är efterfrågade av branschen där du kan omvälva din teoretiska kunskap praktisk. Under utbildningstiden får du möjlighet att rikta in dig mot skog- och/eller naturvård.

Arbetslivets mål är att studerande, med dessa förutsättningar, efter examen ska vara kompetenta kollegor i branschen och bidra till utvecklingen inom skogs- och naturvården.

Skolan

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshall, parkområden samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare. Under utbildningstiden kommer du genomföra praktiska övningar i varierande skogsbiotoper som finns i närområdet.

Examen

Efter avslutade utbildning erhåller du en examen som ”Praktisk skogs- och naturvårdare”

För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i kurserna nedan:

  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

eller…

  • Biologi, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du någon av kurserna ovan , och saknar motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet, kan du läsa en preparandkurs via Hvilan Utbildning. Denna läses på distans i din egen takt. Anmälan till preparandkursen.

Observera att preparandkursen endast kan ge särskild behörighet för kurserna ovan och kan ej tillgodose yrkeserfarenhet.

Betyg ingår i urvalsprocessen

Betygsmedelvärde: 0,97-20 Jämförelsetalet på gymnasiebetyget räknas ut enligt skala 0,97-20. Vid bokstavsbetyg används UHRs omvandlingstabell.

Kursnamn Poäng
Obligatoriska kurser 400
Ekologi och naturvård50
Entreprenörskap i skogsföretag25
Examensarbete25
Floristik50
Kommunikation och marknadsföring i skogsföretag15
Ledarskap och arbetsrätt20
LIA 130
LIA 240
LIA 360
Maskiner i skogs- och naturvård35
Skötsel och förvaltning av natur- och skogsmiljöer50
400

Detta känns helt rätt

Vad kul! Klicka på knappen nedan för att gå till ansökan.