Datum för ansökan

Följande datum gäller för programmen Arborist, Praktisk skogs- och naturvårdare, Trädgårdsmästare – Hållbar parkförvaltning och ekosystemtjänster

 • 15 februari Ansökan öppnar
 • 15 april Ansökan stänger
 • 1 maj Öppnar för sen ansökan
 • 2 juni Sen ansökan stänger
 • 19 juni  Sista dag att komplettera för dig som avslutar din gymnasieutbildning 2024
 • Början av juni antagningsbesked för de som ansökt i omgång 1

Digital frågestund

För dig som är intresserad av våra utbildningar på yrkeshögskolan

 • Digital frågestund: 28 maj kl. 12-13, Arborist Kabbarp, Praktiskt skogs- och naturvårdare, Trädgårdsmästare, Möteslänk: Digital frågestund Kabbarp

Yrkeshögskola

Hvilan Utbildning erbjuder gröna yrkeshögskoleutbildningar i skånska Kabbarp och Stockholm. Du får en konkurrenskraftig utbildning som gör dig väl förberedd för arbetsmarknaden. Du får handfast praktisk undervisning varvat med gedigen teoretisk utbildning hos en personlig utbildningsanordnare med yrkeskunniga lärare!

Vi lägger stor vikt vid lärande genom praktik och arbetar nära skogs- och trädgårdsnäringen. LIA (Lärande I Arbete) tillbringar du på en arbetsplats och tillsammans med en handledare får du använda dig av dina nya kunskaper. När du väljer LIA får du tillgång till vårt stora kontaktnät med företag runt om i landet. På LIA-platserna skapar du egna kontakter med yrkeslivet som med stor sannolikhet kommer innebära din väg in på arbetsmarknaden

Vi utbildar till följande yrkesroller genom yrkeshögskolan:

Grundläggande behörighet

För att bli antagen till en av våra utbildningar behöver du den grundläggande behörigheten. Du är behörig om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet

På flera av våra utbildningar krävs en särskild behörighet för antagning. Mer information om vilka utbildningar detta gäller finner du under respektive program. Om du inte redan har den särskilda behörigheten har du möjlighet att läsa en behörighetsgivande preparandkurs.

Preparandkurs

Saknar du den särskilda behörigheten har du möjlighet att delta i vår preparandkurs. Kursen ger dig den särskilda behörigheten för gymnasiekurserna inom områdena Fordon och redskap, Marken och växternas biologi samt Växtkännedom 1. Efter att du har genomfört preparandkursen besitter du den nödvändiga grundkunskapen för att söka till någon av våra yrkeshögskoleutbildningar

Att tänka på:

 • Preparandkursen garanterar ingen utbildningsplats
 • Efter avklarad preparandkurs utfärdas inget kursintyg eller diplom 
 • Preparandkurs ger endast den särskilda behörigheten till Hvilan Utbildning yrkeshögskoleutbildningar 

Läs mer om kurspaketet och gör din anmälan här.

YH-Flex – Ett snabbspår till examen

För dig som idag har betydande kunskaper inom din bransch men saknar en examen. Genom YH-Flex kan du validera och tillgodoräkna dig kunskap för att snabbare nå en examen. Kontakta utbildningsledaren för den utbildning du är intresserad av för mer information om antagning till utbildningen.

YH-Flex erbjuds på följande utbildningar: