Studieform
Platsbunden med utbildning på skolan

Behörighet
Grundläggande behörighet
Särskild behörighet

Examensbenämning:
Yrkeshögskoleexamen Arborist

Studietakt: Heltid

Antal platser: 24 st

Omfattning: 400 YHP

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Efter utbildningen kan du arbeta som:
Arborist, Trädvårdare, Parkförvaltare, Kyrkogårdsförman, Arbetsledare, Skogsvaktare, Driftschef, park och grönområden.

Kommande utbildningsstart
26 augusti 2024

Ansökningsperiod 1

1 februari – 15 april

Öppen för sen ansökan

1 maj – 2 juni

Öppen för löpande ansökan (gäller endast Kabbarp)

24 juni – 25 augusti

Arborist

KabbarpStockholm

En tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta med trädvård. Utbildningen syftar till att ge djupa kunskaper, färdigheter och en gedigen trädvårdskompetens.

Vänligen acceptera cookies gällande Statistik och Marknadsföring för att visa denna video.

En arborist är en trädvårdsspecialist och har mycket goda kunskaper om trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö. Arborister arbetar för att träden ska vara säkra, vackra, problemfria och får ett långt liv. Arborister bedömer behov av, planerar och genomför trädvårdsinsatser. De är också sakkunniga vid trädval samt alla arbeten som rör hantering av träd från plantskola till planteringsplats, plantering, uppbindning, skötsel och vård.

Som arborist kan du arbeta med beskärning och fällning av träd. Som klättrande arborist är det viktigt att vara i god fysisk kondition, tycka om att arbeta utomhus under alla årstider och vara beredd på att arbeta på höga höjder.

I rådgivande/konsulterande arbetsuppdrag gör du inventeringar och riskbedömningar av större trädbestånd och enstaka träd i parker, kyrkogårdar och gatumiljö.

Arborister kan vara anställda i offentliga förvaltningar och företag inom trädgårdsskötsel. Du kan också starta eget företag och ha uppdrag åt privata kunder, företag eller förvaltningar.

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshall, 65 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare.

För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i kurserna nedan:

  • Fordon och redskap, 100p
  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du någon av kurserna ovan , och saknar motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet, kan du läsa en preparandkurs via Hvilan Utbildning. Denna läses på distans i din egen takt. Du kan läsa mer om preparandkursen här.

Observera att preparandkursen endast kan ge särskild behörighet för kurserna ovan och kan ej tillgodose yrkeserfarenhet.

Utbildningen kräver att man kan läsa litteratur samt forsknings- och försöksrapporter på svenska samt aktuell information och nya rön om trädvård, framför allt från International Society of Arboriculture men även från andra källor och som finns tillgängliga på engelska. Viss kurslitteratur är skriven på engelska, danska och norska.

I utbildningen förekommer matematiska beräkningar, bl a i kursen ekonomi och entreprenörskap, där förutsättningar för eget företagande gås igenom. Kursen tar upp ekonomiska beräkningar såsom kalkyler, offerter och ekonomiska värderingar av befintliga stadsträd.

Utbildningen är fysiskt krävande och en god fysik är nödvändigt.

Om det är fler sökande än antal platser görs ett urval enligt följande:

Betyg ingår I urvalsprocessen

Betygsmedelvärde: 0,97-20 Jämförelsetalet på gymnasiebetyget räknas ut enligt skala 0,97-20. Vid bokstavsbetyg används UHRs omvandlingstabell.

Tidigare utbildning som ger extra poäng I urvalet

Examen från Naturbruksprogrammet eller Naturvetenskapliga programmet ger 8 poäng.
En godkänd trädgårdsutbildning omfattande minst 1 år, exempelvis YrkesVux eller Arbetsmarknadsutbildning Trädgård eller likvärdig utbildning, ger 8 poäng.

Yrkes- och arbetslivserfarenhet I urvalsprocessen

Arbetslivserfarenhet (ALE) eller Yrkeserfarenhet (YE) ingår inte som urvalsgrund för antagningen.

Kursnamn Poäng
Utbildningen ger praktisk och teoretisk kunskap om trädvård 400
Dendrologi och ståndortslära30
Examensarbete25
Företagsekonomi, entreprenörskap och arbetsrätt20
Klättringsteknik35
Kommunikation och arbetsmiljö10
LIA 135
LIA 245
LIA 360
Marklära och naturvård15
Maskinanvändning i trädvården25
Sjukdomar och skador på träd och buskar25
Tillämpad trädvård45
Träden i samhället10
Trädfysiologi, anatomi och systematik20
400
Kursnamn Poäng
Utbildningen ger praktisk och teoretisk kunskap om trädvård 400
Dendrologi och ståndortslära30
Examensarbete25
Företagsekonomi, entreprenörskap och arbetsrätt20
Klättringsteknik35
Kommunikation och arbetsmiljö10
LIA 135
LIA 245
LIA 360
Marklära och naturvård15
Maskinanvändning i trädvården25
Sjukdomar och skador på träd och buskar25
Tillämpad trädvård45
Träden i samhället10
Trädfysiologi, anatomi och systematik25
400

Viktig information!

För arbete på hög höjd kräver Arbetsmiljöverket numera att den studerande har ett ”Tjänstbarhetsintyg för arbete som innebär klättring med stor Nivåskillnad” (AFS 2019:3).

Detta innebär att antagna studerande måste uppvisa ett sådant intyg i samband med utbildningsstarten. För intyget behöver man genomgå en hälsoundersökning av läkare med kompetens att utfärda sådant intyg. Mer information kommer att skickas till de som blir antagna till utbildningen.

Bokning av läkartid samt kostnaden för detta står den studerande för själv.

Detta känns helt rätt

Vad kul! Klicka på knappen nedan för att gå till ansökan.