Visselblåsarlarm

Som arbetstagare, konsult eller praktikant på Hvilan Utbildning har du alltid rätt att använda dig av ”visselblåsarlarm” om du upplever oegentligheter och/eller missförhållande på arbetsplatsen.

Visselblåsare skyddas, genom lag, mot repressalier från arbetsgivaren och har rätt till skadestånd om repressalier ges. Visselblåsarlarm hanteras av särskilt utsedda personer som behandlar uppgifterna på ett korrekt och diskret sätt. Det går att vara anonym, men är inte ett krav enligt lag.

Hvilan Utbildning har policy och rutiner för hantering av visselblåsarlarm avseende rapportering om missförhållanden, uppföljning och återkoppling.

För mer information om visselblåsarlagen: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/

Vill du rapportera missförhållanden?

Skicka ett mail till . Dina kontaktuppgifter hanteras med största varsamhet.

Senast uppdaterad: 2023-11-08