YH-Flex – Ett snabbspår till examen

Har du omfattande kunskaper inom ditt yrkesområde men saknar en formell examen? YH-Flex erbjuder en lösning. Genom YH-Flex kan du validera dina kunskaper och tillgodoräkna dig erfarenheter för att snabbt nå en examen.

Vi erbjuder YH-Flex inom följande utbildningar:

Ansökan

Har du tidigare yrkeserfarenhet eller studier som motsvarar en betydande del av utbildningen? Ansök då till YH-Flex under den ordinarie ansökningsperioden och markera rutan för YH-Flex i din ansökan. Om du redan har ansökt till den ordinarie utbildningen men vill byta till YH-Flex, kontakta utbildningsledaren för den aktuella utbildningen.

Antagning

YH-Flex består av två delar:

  1. Validering: Dina befintliga kunskaper och färdigheter kartläggs och bedöms.
  2. Komplettering: Du kompletterar de saknade kunskaperna genom att läsa hela eller delar av kurser i yrkeshögskoleutbildningen, med ett individuellt och flexibelt upplägg.

Validering

Vid validering bedöms och värderas dina faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, oavsett hur du har förvärvat dem. Detta kan inkludera:

  • Formellt lärande (utbildning inom det offentliga skolsystemet)
  • Icke formellt lärande (utbildning utanför det offentliga systemet)
  • Informellt lärande (erfarenheter från arbetslivet eller vardagen)

Den dokumenterade kompetensen kan omfatta betyg, intyg eller certifikat. Validering kan också innebära att man översätter och bedömer utländska betyg, intyg eller certifikat enligt svensk standard.

Urvalsprocess och antagning

För att bli antagen måste du uppfylla både grundläggande och särskild behörighet för den utbildning du söker. Om det finns fler behöriga sökande än tillgängliga platser, gör vi ett urval bland alla behöriga sökande. Du kan läsa mer om urvalsprocessen under respektive utbildning.

Du är berättigad till CSN när du börjar studera. Observera att valideringsprocessen inte är CSN-berättigad.