Studieform:
Platsbunden i Kabbarp med utbildning på skolan

Behörighet:
Grundläggande behörighet
Särskild behörighet

Examensbenämning:
Yrkeshögskoleexamen Trädgårdsmästare – Hållbar parkförvaltning och ekosystemtjänster

Omfattning poäng: 350 YHP

Studietakt: Heltid

Antal platser: 30 st

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Efter utbildningen kan du arbeta som: Trädgårdsmästare, arbetsledare, skötselarbetare

Kommande utbildningsstart:
26 augusti 2024

Ansökningsperiod 1

1 februari – 15 april

Öppen för sen ansökan

1 maj – 2 juni

Öppen för löpande ansökan

24 juni – 25 augusti

Trädgårdsmästare – Hållbar parkförvaltning och ekosystemtjänster

Kabbarp

Det råder idag en ökad efterfrågan på välutbildade trädgårdsmästare inom parkförvaltning och skötsel av gröna miljöer. De kommande åren behöver den gröna sektorn, endast i södra Sverige, anställa över 500 trädgårdsmästare.

  • Efterfrågad grön kompetens
  • Utveckla parker och grönområden för framtiden
  • 20 veckor LIA, Lärande i arbete

Trädgårdsbranschen står inför betydande förändringar med pågående klimatförändringar, hållbara lösningar, ny teknik och stora pensionsavgångar. Som trädgårdsmästare med inriktning på parkförvaltning och ekosystemtjänster spelar du en avgörande roll inom ditt yrkesområde. Utbildningen är utformad i samarbete med den gröna sektorn, med fokus på dagens och framtidens utmaningar inom förvaltning och skötsel av gröna miljöer. Under utbildningstiden kommer du fördjupa dina kunskaper inom områden som växtkännedom, beskärning, ekosystemtjänster, ledarskap, samt planering och beräkning av arbeten.

Arbetsmarknadens behov

Den färdiga trädgårdsmästaren har ansvar för att utveckla och förvalta parker och grönområden. Yrkesrollen är utmanande och kombinerar praktisk hantverksskicklighet med teoretiskt kunnande. Utbildningen ger dig kunskaper som enligt arbetslivet är svåra att finna vid anställning av nya medarbetare.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med flera betydande aktörer i södra Sverige, såsom Malmö stad, Lunds kommun, Kristianstad kommun, Sofiero, HSB, PEAB, Växtkraft Rosenhagen, Green Landscaping med flera.

Arbetslivets mål är att studerande, med dessa förutsättningar, efter examen ska vara kompetenta kollegor i branschen och bidra till utvecklingen av hållbara parker och grönområden.

Efterfrågad grön kompetens

Programmet ”Trädgårdsmästare – Hållbar Parkförvaltning och Ekosystemtjänster” är uppbyggt kring ett lärande och användande av resurser för att kunna utveckla och förvalta våra parker och grönområden på bästa sätt. Genom Hvilans egna skolpark, med ett stort utbud av träd, buskar, perenner och ett stöd från lärare, får du en unik möjlighet att utveckla och fördjupa dina praktiska kunskaper under hela utbildningstiden.

Dina kunskaper som trädgårdsmästare inom hållbar parkförvaltning och ekosystemtjänster är mycket efterfrågade inom trädgårdsbranschen. Som trädgårdsmästare arbetar du för att de gröna miljöerna ska vara välfungerande, vackra och problemfria. Du bedömer behov, planerar och genomför skötselinsatser inom park och trädgård. Inom parkförvaltning och ekosystemtjänster har du mycket goda kunskaper om skötsel och utveckling av gröna miljöer.

Skolan

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade för undervisningen, inklusive parkområden, övningssalar, markbyggnadshall, 55 hektar odlingsmark, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare.

Examen

Efter avslutad utbildning erhåller du en examen som ”Trädgårdsmästare – Hållbar Parkförvaltning och Ekosystemtjänster.”

För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i kurserna nedan:

  • Fordon och redskap, 100p
  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du någon av kurserna ovan , och saknar motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet, kan du läsa en preparandkurs via Hvilan Utbildning. Denna läses på distans i din egen takt. Du kan läsa mer om preparandkursen här.

Observera att preparandkursen endast kan ge särskild behörighet för kurserna ovan och kan ej tillgodose yrkeserfarenhet.

Utbildningen är fysiskt krävande och en god fysik är nödvändigt.

Betyg ingår i urvalsprocessen

Betygsmedelvärde: 0,97-20 Jämförelsetalet på gymnasiebetyget räknas ut enligt skala 0,97-20. Vid bokstavsbetyg används UHRs omvandlingstabell.

Kursnamn Poäng
Kurser 350
Beskärning av träd och buskar20 YHP
Ekosystemtjänster och hushållning av resurser20 YHP
Examensarbete25 YHP
Framtidens parker och trädgårdar20 YHP
Företagsekonomi och kalkylering på arbeten20 YHP
Historiska parker och trädgårdar20 YHP
Ledarskap och kommunikation20 YHP
LIA 1: Skötsel och förvaltning av park och trädgårdar50 YHP
LIA 2: Växtanvändning och ståndort50 YHP
Marklära20 YHP
Skador och sjukdomar på buskar och träd25 YHP
Säsongen i parken30 YHP
Växtens förutsättningar och växtkännedom30 YHP
350

Detta känns helt rätt

Vad kul! Klicka på knappen nedan för att gå till ansökan.