Yrkeshögskola

 

Hvilan Utbildning erbjuder gröna yrkeshögskoleutbildningar i skånska Kabbarp, Stockholm, Uppsala och på distans. 

Du får en konkurrenskraftig utbildning som gör dig väl förberedd för arbetsmarknaden. Du får handfast praktisk undervisning varvat med gedigen teoretisk utbildning hos en personlig utbildningsanordnare med bra lärare!

Vi lägger också stor vikt vid lärande genom praktik och ligger per automatik nära trädgårdsbranschen eftersom skolan ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation. Praktikperioderna tillbringar du på en arbetsplats och tillsammans med en handledare får du använda dig av dina nya kunskaper. När du väljer praktikplats får du använda dig av vårt stora kontaktnät med företag runt om i landet. På praktikplatserna skapar du egna kontakter med yrkeslivet som med stor sannolikhet kommer innebära din väg in på arbetsmarknaden.

 

Våra yrkeshögskoleutbildningar

 

BEHÖRIGHET
Några utav våra utbildningar kräver både grundläggande och särskild behörighet. I de fall att du ej uppfyller den särskilda behörigheten kan du läsa in denna på distans via oss.


BEHÖRIGHETSGIVANDE KURSPAKET
För att tillse att det finns möjlighet även för yrkesväxlare att bli behöriga kommer vi att erbjuda ett behörighetsgivande kurspaket, en sk. riktad preparandkurs. Kurspaketet kommer att ges på distans och ger särskild behörighet för att söka våra Yh-utbildningar, däremot garanterar de inte en studieplats.

ANSÖKAN
Ansökan kommer att öppna igen våren 2021