Yrkesvux

Grundutbildningar inom trädgårdsodling och trädgårdsanläggning.

Yrkesvux

Tre utbildningsinriktningar:
Trädgårdsodling
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsskötsel

Utbildningen syftar till att ge gymnasiala kurser från Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård för att möta trädgårdsbranschens anställningsbehov samt ligga till grund för vidare studier inom trädgård.

Utbildningspaketen är på heltid under två terminer och består av mycket praktiska övningar på skolans odlingar och parkanläggningar. Kurserna genomförs teopraktiskt vilket innebär att studerande får ordentliga teoretiska kunskaper parallellt med de yrkesmässiga färdigheter som branschen efterfrågar. Växtkunskap går som en röd tråd genom utbildningarna. De studerande lär sig fackuttryck och begrepp som används inom trädgårdsbranschen både genom praktisk tillämpning och i en vanlig skolsal. I utbildningen ingår praktikperioder (APL) där man får chans att prova på yrket och knyta kontakter med arbetsgivare. 

Våra tre utbildningsinriktningar och ingående kurser:

Trädgårdsskötsel

Trädgårdsodling

Trädgårdsanläggning

Marken och växternas biologi Marken och växternas biologi  Marken och växternas biologi 
Växtkunskap 1 Växtkunskap 1  Växtkunskap 1 
Växtkunskap 2 Växtkunskap 2  Växtkunskap 2 
Trädgårdsodling Trädgårdsodling Trädgårdsodling
Trädgårdsmaskiner Trädgårdsmaskiner  Trädgårdsmaskiner 
Fordon och redskap Fordon och redskap Fordon och redskap
Beskärning och trädvård Beskärning och trädvård Beskärning och trädvård
Trädgårdsanläggning 1 Trädgårdsodl -Plantskola  Trädgårdsanläggning 1 
Skötsel av utemiljö Odling i växthus 1 Trädgårdsanläggning 2 
Skötsel av utemiljö -spec Odling i växthus 2 Trädgårdsanläggning - spec
Design 1 Trädgårdsodling - spec Design 1


 

Ansökan TILL UTBILDNINGEN

Är du folkbokförd i Malmö stad gör du ansökan genom deras sida Malmö vuxenutbildningar. Kontakta Malmös vägledningscentrum före ansökan. Ansökningstiden är mellan 18/5 - 8/6.

För övriga gäller att man söker via Malmö och skriver ut sin ansökan som lämnas till hemkommunens KomVux för behandling.

För alla sökande gäller att det är din hemkommun som avgör om du blir beviljad plats på utbildningen eller inte.

Besked

Om du blivit beviljad utbildningsplats får du besked från antagningen Malmö. Före utbildningsstarten skickar vi ett informationspaket med posten med fördjupad information om uppropstid, ingående kursinformation och utbildningsupplägg. 

ÖVRIGT

Utbildningen är CSN berättigad och bedrivs som heltidsstudier. Läromedel bekostas av studerande och utbildningen kräver viss skyddsutrustning såsom arbetsskor. Information om läromedelskostnad och skyddsutrustning skickas hem till antagna studerande.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Hans Strömberg, tfn 040-46 37 04, för mer information om utbildningsinnehåll och upplägg.

Informationsmöten på skolan hålls den 14/5, 22/5, 27/5 samt 3/6 mellan kl 15-16 då du kan få mer information och rundvandring på skolan. Samling vid skolans reception.
Skolans adress: Kabbarpsvägen 126, Åkarp.

För frågor gällande ansökan kontakta din hemkommuns Komvux.

Kontaktperson

Kabbarp:

Hans Strömberg

Biträdande rektor- Kabbarp

Telefon

040-46 37 04

Kurstillfällen

Ort
Kabbarp
Utbildningstid
2019-08-12 till 2020-06-05
Senaste anmälan
2019-06-08
Status
Aktiv
Kontaktperson

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Hvilan Utbildning Yrkesvux informationsblad 2019 (pdf)