Utbildningstid
Heltid under två terminer. Utbildningen ges inte på distans.

Utbildningsstart (Preliminär):
12 augusti 2024

Utbildningsslut (Preliminär):
27 juni 2025

Var ges utbildningarna?
Utbildningen genomförs på
Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126, Åkarp

Informationsmöten
Informationsmöten kommer hållas på skolan under ansökningsperioden och datum för dessa publiceras vid ett senare tillfälle.

Ansökan
Ansökan görs genom Komvux Malmö, se deras hemsida för mer information.

Studieekonomi
CSN-berättigad.

Utbildningen passar dig som behöver gymnasiala kurser från Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård för att möta trädgårdsbranschens anställningsbehov.

Kurstillfällen
Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Grundutbildning inom trädgård

Kabbarp

Utbildningen syftar till att ge gymnasiala kurser från Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård för att möta trädgårdsbranschens anställningsbehov samt ligga till grund för vidare studier inom trädgård. Med utbildningen som grund kan du söka arbete inom trädgårdsbranschen.

Utbildningspaketet är på heltid under två terminer och består av mycket praktiska övningar på skolans odlingar och parkanläggningar. Kurserna genomförs teopraktiskt vilket innebär att studerande får ordentliga teoretiska kunskaper parallellt med de yrkesmässiga färdigheter som branschen efterfrågar. Växtkunskap går som en röd tråd genom utbildningen. De studerande lär sig fackuttryck och begrepp som används inom trädgårdsbranschen både genom praktisk tillämpning och i en vanlig skolsal. I utbildningen ingår praktikperioder (APL) där man får chans att prova på yrket och knyta kontakter med arbetsgivare. 

Läs mer om utbildning på Komvux Malmös sida: Trädgård -Malmö stad

I utbildningen läses följande kurser:

Beskärning och trädvård
Design 1
Fordon och redskap
Komvuxarbete
Marken och växternas biologi
Skötsel av utemiljöer
Trädgårdsanläggning 1
Trädgårdsmaskiner
Trädgårdsodling
Trädgårdsodling – plantskoleväxter
Växtkunskap 1
Växtkunskap 2

Ansökan till utbildningen

Är du folkbokförd i Malmö stad gör du ansökan genom deras sida Malmö vuxenutbildningar. Kontakta Vuxenvägledning Malmö före ansökan. Ansökningstiden är inte bestämd av Komvux Malmö ännu brukar vara ungefär från 2024-05-20 till 2024-06-28 .

Nästa utbildningsstart är troligen 2024-08-12.

För övriga gäller att man söker via Malmö och skriver ut sin ansökan som lämnas till hemkommunens KomVux för behandling.

För alla sökande gäller att det är din hemkommun som avgör om du blir beviljad plats på utbildningen eller inte.

Behörighet

Du behöver kunskaper i svenska motsvarande åk 9 för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Besked

Om du blivit beviljad utbildningsplats får du besked från antagningen Malmö. Före utbildningsstarten skickar vi ett informationspaket med posten med fördjupad information om uppropstid, ingående kursinformation och utbildningsupplägg. 

Övrigt

Utbildningen är CSN berättigad och bedrivs som heltidsstudier. Läromedel bekostas av studerande och utbildningen kräver viss skyddsutrustning såsom arbetsskor. Information om läromedelskostnad och skyddsutrustning som kan lånas från skolan skickas hem till antagna studerande.

För frågor gällande ansökan kontakta din hemkommuns Komvux.