Plantskolist 6 TCYK

Detta är den sjätte kursen i en serie om 6 som siktar in sig speciellt på medarbetare i plantskolan. Varje godkänd kurs leder till ett yrkesbevis.

Efter genomförda 6 kurser utfärdas ett TCYK-intyg: Certifierad Plantskolist. Utbildningsserien genomförs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola samt TCYK.

Läs mer om yrkesbevis ->

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:

 • känna till de viktigaste kemiska och biologiska bekämpningsmetoderna såväl förebyggande som kurativa.
 • aktuella karantänskadegörare och deras symtom.
 • olika arbetsmiljölagar och regler kring anställd personal (SLA).
 • vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär.
 • grundläggande ergonomi
 • tillämpa systematiskt kvalitetsarbete (SAM) och processer för kvalitetssäkring (LEAN).
 • planera, leda och organisera arbetet med utgångspunkt i arbetsmiljölagen samt företagets produktionsinriktning.
 • förstå betydelsen av att sätta mål och följa upp dem.
 • förstå arbetsplaneringens betydelse för ekonomi och arbetsmiljö.
 • känna till gruppdynamikens betydelse i ett arbetslag.
 • verbal och ickeverbal kommunikation.
 • känna till olika metoder för konflikthantering
 • känna till hur man arbetsleder samt ökar personalens motivation
 • bidragskalkylering och investeringskalkylering
 • resonera kring företagsekonomiska frågor som har betydelse för företaget, samhället och individen utifrån ett entreprenöriellt synsätt.
 • identifiera 50 växter och ange deras svenska och vetenskapliga namn.

Kursinnehåll:

 • Växtskydd del 2
 • Arbetsplanering/arbetsledning
 • Ekonomi del 2
 • Växtkännedom

Läs om kursens krav hos TCYK.

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Godkänd kurs ger Yrkesbevis 13.6.
I annat fall utlämnas enbart kursintyg.

Kurslängd

5 dagar

Pris

12 495 kr exkl moms.
I kursavgiften ingår kursdokumentation samt studiebesök och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang! 

Svårighetsgrad

Avancerad

Kurstillfällen

Ort
Kabbarp
Utbildningstid
2024-01-29 till 2024-02-02
Senaste anmälan
2023-11-30
Senaste bekräftelse
2023-11-30
Status
Aktiv
Kontaktperson

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar