Yrkesbevis

Hvilan Utbildning erbjuder kurser som leder till TCYK:s yrkesbevis. Vi har kurserna Skötsel och förvaltning, Ritningsläsning avvägning och utsättning, Trappor och murar, Naturstensarbete, Gräsanläggning, Växtkännedom, Plantskolist samt Beskärning & trädvård.

TCYK – Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté

Hvilan Utbildning är certifierad utbildningsanordnare enligt Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. Bakom TCYK står följande organisationer:

  • STAF – Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund
  • SLA – Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
  • Kommunal – Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
  • SKKF – Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund
  • FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
  • SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
  • SKAO – Svenska Kyrkans Arbetsgivareorganisation.

Yrkesbevis

TCYK har satt upp olika kompetenskrav för att kvalitetssäkra yrkeskunskapen i branschen. Det betyder att man kan få ett bevis på sin yrkeskunskap utan att ha gått någon egentlig längre trädgårdsutbildning. Kompetenskraven är samlade i olika yrkesbevis som styrker din teoretiska och praktiska kompetens inom området. Yrkesbevis utfärdas av TCYK efter avslutad kurs och redovisad praktiktid. Du kan läsa mer på www.yrkesbevis.com

När du genomgått en yrkesbeviskurs och löst ut en Grön bok samt uppfyller praktikkravet skall du sända in den Gröna utbildningsboken till TCYK för att få uppgifterna kontrollerade. Därefter skriver TCYK ut yrkesbevis för den eller de kurser som framgår av den gröna utbildningsboken. Yrkesbeviset och den Gröna boken skickas därefter tillbaka till dig.

Praktikkrav

För att få ditt yrkesbevis behöver du ha 3 500 timmar dokumenterad praktik från den gröna sektorn (trädgårdsodling, garden center, plantskola, kommun, kyrkogårdsförvaltning, anläggningsföretag eller liknande). All praktik räknas, även kortare anställningar och uppdrag som du gjort före, under eller efter kursens slut. Arbetsgivaren skriver i praktikperioden i den gröna boken, så du samlar alla kurser och praktikperioder i den. Det går bra att fylla i praktiken retroaktivt. 3 500 timmar motsvarar ungefär tre växtsäsonger eller 1,5 års heltidsarbete.

Har du redan en grundläggande trädgårdsutbildning är praktikkravet 2 400 timmar vilket motsvarar ungefär två växtsäsonger eller ett års heltidsarbete. Driver du eget företag behöver du redovisa vad du gör i ditt företag, när du startade företaget, en kopia på ditt registreringsbevis samt en person, exempelvis revisor eller bokföringskonsult, som styrker att du har haft verksamhet i ditt företag.