Motorsågskurs A

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare eller fritidssågare. Deltagande förutsätter ingen tidigare erfarenhet av motorsågshantering. Deltagarna medför sin personliga skyddsutrustning och motorsåg. Vid behov går utrustning och motorsåg att hyra genom Hvilan Utbildning. Inläsning av utskickad kurslitteratur sker i egen regi innan kursstart.

Kursinnehåll:

 • Säkerhetsbestämmelser – risker vid motorsågning
 • Färdighet att såga kontrollerat med dragande, skjutande samt göra instick
 • Ergonomiskt tänkande vid sågning
 • Färdighet att kunna utföra daglig skötsel inklusive filning av kedjan
 • Kunskap och färdighet att kunna utföra kontroll av såg och skyddsanordning för korrekt funktion
 • Kunskap och attityder där säkerheten prioriteras.

Praktiskt prov:

 • Sågens skötsel
 • Sågningsmoment dragande, skjutande kedja samt instick horisontellt och vertikalt

Teoretiskt prov:

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser
 • Kontroll av sågens säkerhetsanordningar
 • Personlig skyddsutrustning
 • Generella riskmoment och arbetsteknik vid allmän sågning
 • Vård och skötsel av utrustning
 "Körkortstrappan" enligt Säker Skog

AFS 2012:1

Läs mer om kraven på kunskaper i Arbetsmiljöverkets författningssamling.  

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

StockholmKabbarp:

Maria Anetoft Andersson

Ansvarig kurser - samtliga orter

Telefon

040-463705

Kabbarp:

Carina Frank

Kundansvarig kurser - Skåne

Telefon

040-46 37 42

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. 
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursdeltagaren ska ha gällande olycksfallsförsäkring.

Kursbevis

Godkänd kurs ger Motorsågskörkort A från Säker Skog

Kurslängd

2 dagar

Pris

Åkarp: 5200 kr
Stockholm: 5600 kr (alla priser exkl. moms)

I kursavgiften ingår kurslitteratur, avgift för motorsågskörkortet och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang!

För deltagare som följer hela kursen, men som inte klarar det avslutande provet för Motorsågskörkortet utfärdas istället ett intyg om deltagande i kursen. Deltagaren ges möjlighet att göra ett omprov på den teoretiska och/eller praktiska provdelen vid ett senare tillfälle för att få körkortet. Detta omprov kostar då 500 resp 1500 kr. Moms tillkommer.

Svårighetsgrad

Grundläggande

Kurstillfällen

Ort
Kabbarp
Utbildningstid
2023-02-02 till 2023-02-03
Senaste anmälan
2023-01-12
Senaste bekräftelse
2023-01-12
Status
Fullbokad
Kontaktperson
Ort
Kabbarp
Utbildningstid
2023-03-02 till 2023-03-03
Senaste anmälan
2023-02-09
Senaste bekräftelse
2023-02-09
Status
Aktiv
Kontaktperson
Ort
Kabbarp
Utbildningstid
2023-05-04 till 2023-05-05
Senaste anmälan
2023-04-13
Senaste bekräftelse
2023-04-13
Status
Aktiv
Kontaktperson

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!