AFS 2012:1 Krav på kunskaper för den som hanterar motorsåg och röjsåg

Den som hanterar motorsåg i jobbet skall enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:1 med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han/hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att användaren har avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat ska finnas. Bestämmelserna i den nya författningen gäller från den 1 januari 2015.

Det företag som låter någon använda en motorkedjesåg i strid med kraven kan krävas på en sanktionsavgift på 10 000 kronor per användare. De nya reglerna omfattar bara yrkesverksamma, inte personer som använder motorsåg på sin egen mark på sin fritid. För företagen blir det en övergångsperiod för de nya reglerna. De har fram till sista december 2014 på sig att genomföra de nödvändiga utbildningarna.

Den som arbetar med en röjsåg ska ha genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet. Utbildningen ska ta upp de olycksrisker som förekommer i arbetet. För att en motordriven maskin ska räknas som en röjsåg måste den ha ett riggrör som innesluter en drivaxel och kan med en klinga (metall eller metallskärverktyg) användas för att röja gräs, buskar, små träd etc. En trimmer som förses med olika utrustningar för trimning av gräs betraktas inte som röjsåg, utan som en trimmer. En trimmer som förses med en sågklinga räknas som röjsåg. En röjsåg är en röjsåg även om man plockar bort klingan.

Hvilan Utbildning anordnar kurser i motorsågning och röjsågning för nybörjare såväl som yrkesverksamma. Kurserna är kvalitetssäkrade genom projektet Säker Skog, och är klassade i olika nivåer från motorsåg A-E samt röjsåg RA, RB. Personlig skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder är en viktig del i kurserna.

Rekommendationen från Säker Skog är att med prov kontrollera kompetensen vart 5:e år.