Motorsåg

Röjsåg RA och grästrimmer

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med röjsåg i parker, grönytor och friluftsområden. Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets  krav på dokumenterad utbildning inom området enligt AFS 2012:1.

Praktiska moment i samband med kursen kommer att hållas på annan ort.

KURSINNEHÅLL RÖJSÅG RA:

  • Genomgång av sågens skötsel samt av svepröjningsteknik med tråd, sly-, och röjklinga. 
  • Kursen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. 
  • Vi förutsätter att kursdeltagarna medtar egen utrustning. Vid behov går det dock att hyra utrustning på Hvilan Utbildning.
  • Kursdeltagaren ska ha gällande olycksfallsförsäkring.
KURSINNEHÅLL ENLIGT SÄKER SKOG

AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Kursanmälan


    Företagsuppgifter