OdlingTCYK

Plantskolist 5 TCYK

Kabbarp

Detta är den femte kursen i en serie om 6 som siktar in sig speciellt på medarbetare i plantskolan. Varje godkänd kurs leder till ett yrkesbevis.

Efter genomförda 6 kurser utfärdas ett TCYK-intyg: Certifierad Plantskolist. Utbildningsserien genomförs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola samt TCYK.

DEN STUDERANDE SKALL EFTER GENOMGÅNGEN KURS KUNNA:

 • lagar och regler som gäller vid produktion av plantskoleväxter i Sverige, samt de krav som ställs vid import/export av växter inom och utanför EU.
 • de frivilliga regelverk som finns inom branschen.
 • varumärkesskydd och växtförädlarrätter.
 • känna igen organismer som uppträder som skadegörare på plantskoleväxter.
 • identifiera och namnge de viktigaste växtsjukdomarna samt redogöra för deras livscykler och skadebild.
 • vad som kan orsaka mekaniska och fysiologiska skador och hur man kan motverka dem.
 • identifiera 50 växter och ange deras svenska och vetenskapliga namn.
 • grundläggande kunskaper i företagsekonomi, såsom tolkning av ekonomiska rapporter, bokslut, företagsekonomiska nyckeltal mm.

KURSINNEHÅLL:

 • Lagar och regler
 • Växtskydd del 1
 • Ekonomi del 1
 • Växtkännedom

Kursanmälan


  Företagsuppgifter