OdlingTCYK

Plantskolist 4 TCYK

Kabbarp

Detta är den fjärde kursen i en serie om 6 som siktar in sig speciellt på medarbetare i plantskolan. Varje godkänd kurs leder till ett yrkesbevis. Kursen genomförs i nära samarbete med plantskolebranschen. 

Efter genomförda 6 kurser utfärdas ett TCYK-intyg: Certifierad Plantskolist. Utbildningsserien genomförs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola samt TCYK.

DEN STUDERANDE SKA EFTER GENOMGÅNGEN KURS KUNNA:

 • redogöra för klimatologiska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för plantskoleproduktion i Sverige.
 • förklara olika yrkestermer som avser produktionsmetoder i växthus och på friland, samt redogöra för hur olika metoder påverkar kvalitet.
 • redogöra för tillväxtstyrning vid rätt tidpunkt (uppbindning, uppbyggnadsbeskärning, rotbeskärning, preppning av småplantor och pincering).
 • bedöma rätt tidpunkt för upptagning och känna till yrkesmässigt korrekt upptagning, sortering och lagring.
 • inventera och etikettera plantskoleväxter med utgångspunkt från kvalitetsregler.
 • planera sitt arbete för produktion av perenner, småplantor, alléträd, fruktträd, barrväxter, buskar, klätterväxter, häck- och landskapsväxter.
 • använda och vårda maskiner och verktyg på ett säkert, ergonomiskt, ekonomiskt och miljömässigt riktigt sätt.

KURSINNEHÅLL:

 • Sortimentkunskap
 • Förutsättningar för svensk plantskoleproduktion
 • Produktionsmetoder i växthus och på friland
 • Tillväxtstyrning med beskärning
 • Upptagning av växter
 • Inventering/etikettering
 • Maskiner och redskap

 FÖRKUNSKAPSKRAV:

 • Arbetat två eller flera säsonger inom trädgård (>12 mån) eller minst en säsong på plantskola (>6 mån)
 • Eller har utbildning inom trädgård på gymnasial, yrkeshögskolenivå eller högskolenivå.
 • Tala och förstå muntlig och skriftlig svenska.