OdlingTCYK

Plantskolist 3 TCYK

Kabbarp

Detta är den tredje kursen i en serie om 6 som siktar in sig speciellt på medarbetare i plantskolan. Varje godkänd kurs leder till ett yrkesbevis. Kursen genomförs i nära samarbete med plantskolebranschen. 

Efter genomförda 6 kurser utfärdas ett TCYK-intyg: Certifierad Plantskolist. Utbildningsserien genomförs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola samt TCYK.

DEN STUDERANDE SKA EFTER GENOMGÅNGEN KURS KUNNA:

 • pollinera en växt och undvika oönskad pollinering.
 • bedöma frökvaliteter, förvara fröer korrekt och utföra olika typer av stratifiering och skapa optimala groningsförhållanden anpassade till olika växters krav.
 • föröka olika växter med olika vegetativa metoder.
 • styra växters tillväxtfaser med ljus, temperatur och mineralgödning.
 • arbeta säkert, ergonomiskt, miljömässigt och ekonomiskt med de maskiner, redskap och verktyg som verksamheten kräver.
 • identifiera 50 växter och ange svenska och vetenskapliga namn.

KURSINNEHÅLL:

 • Sortimentkunskap
 • Fröförökning
 • Vegetativ förökning
 • Kvalitetsbeteckningar
 • Tillväxtstyrning
 • Moderplantor
 • Fröplantager
 • Betydelsen av sort
 • Maskiner och teknisk utrustning
 • Körteknik och metodik

FÖRKUNSKAPSKRAV:

 • Arbetat två eller flera säsonger inom trädgård (>12 mån) eller minst en säsong på plantskola (>6 mån).
 • Eller har utbildning inom trädgård på gymnasial, yrkeshögskolenivå eller högskolenivå.
 • Tala och förstå muntlig och skriftlig svenska.