OdlingTCYK

Plantskolist 2 TCYK

Kabbarp

Detta är den andra kursen i en serie om 6 som siktar in sig speciellt på medarbetare i plantskolan. Varje godkänd kurs leder till ett yrkesbevis.

Efter genomförda 6 kurser utfärdas ett TCYK-intyg: Certifierad Plantskolist. Utbildningsserien genomförs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola samt TCYK.

FÖRKUNSKAPSKRAV:

 • Genomförd kurs Plantskolist 1 TCYK
 • Arbetat två eller flera säsonger inom trädgård (>12 mån) eller minst en säsong på plantskola (>6 mån)
 • Eller har utbildning inom trädgård på gymnasial, yrkeshögskolenivå eller högskolenivå.
 • Tala och förstå muntlig och skriftlig svenska.

Innehållet i den andra kursen riktar in sig framför allt på växtfysiologi, sortimentskunskap, växtskydd samt växtnäring. Kursen innehåller föreläsningar och praktiska övningar samt studiebesök på närliggande plantskolor.

KURSINNEHÅLL:

 • Växters inre byggnad
 • Växters näringsupptag
 • Växtnäringsämnen
 • Olika gödselmedel och -metoder
 • Analyser av jord och växter
 • Växtkännedom
 • Växtkvalitet
 • Skadegörare