OdlingTCYK

Plantskolist 1 TCYK

Kabbarp

Detta är den första kursen i en serie om 6 som siktar in sig speciellt på medarbetare i plantskolan.

Varje godkänd kurs leder till ett yrkesbevis. Efter genomförda 6 kurser utfärdas ett TCYK-intyg: Certifierad Plantskolist. Utbildningsserien genomförs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola samt TCYK.

FÖRKUNSKAPSKRAV:

  • Arbetat två eller flera säsonger inom trädgård (>12 mån) eller minst en säsong på plantskola (>6 mån)
  • Eller har utbildning inom trädgård på gymnasial, yrkeshögskolenivå eller högskolenivå.
  • Tala och förstå muntlig och skriftlig svenska.

Innehållet i den första kursen riktar in sig framför allt på växtfysiologi, sortimentskunskap, växtskydd samt växtnäringslära. Kursen innehåller föreläsningar och praktiska övningar samt studiebesök på närliggande plantskolor.

KURSINNEHÅLL:

  • Växters inre byggnad
  • Namngivning av växter
  • Systematisk botanik
  • Växtkännedom
  • Jordarter och substrat
  • Jordförbättring
  • Vatten i mark och substrat