Motorsåg

Motorsågskurs E – motorsåg från lift

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare eller trädgårdsanläggare och arbetar med trädbeskärning eller trädfällning från liftkorg.

FÖRKRAV är motorsågskörkort AB från Säker Skog samt förarbevis från Liftutbildningsrådets (LUR:s) kurs i handhavande av arbetsplattformar. Det är också önskvärt att deltagaren har aktuella kunskaper i hjärt- och lungräddning.

Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att på ett säkert sätt använda motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering, från mobil arbetsplattform. Fokus är på praktiska övningar där du får lära dig ändamålsenlig kapteknik och hur du genom säkringar kontrollerar fallet på grenar och toppar vid trädbeskärning eller sektionsvis träddemontering. Du får även lära dig att bedöma vilka typer av arbeten som inte kan eller bör göras från aktuell arbetsplattform. Praktiska moment i samband med kursen kommer att hållas på annan ort.

Inläsning av utskickad kurslitteratur sker i egen regi innan kursstart. Utbildningen inkluderar ett praktiskt prov. 

Deltagarna har med sig passande fallskyddssele till kursen.

 ”KÖRKORTSTRAPPAN” ENLIGT SÄKER SKOG

AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Kursanmälan


    Företagsuppgifter