Motorsåg

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/trädgårdsanläggare, skogsarbetare, skogsägare, linjearbetare och andra som arbetar med avancerade trädfällningar eller tillvaratagande av skadade träd. Praktiska moment i samband med kursen kommer att hållas på annan ort.

FÖRKRAV för kursen är genomgången kurs A samt B inom Säker Skog samt minst 80 h praktik.

Inläsning av utskickad kurslitteratur sker i egen regi innan kursstart. Utbildningen inkluderar ett praktiskt prov. 

Deltagarna har med sig egen personlig skyddsutrustning och motorsåg. Vid behov går utrustning och motorsåg att hyra genom Hvilan Utbildning.

”KÖRKORTSTRAPPAN” ENLIGT SÄKER SKOG

AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Kursanmälan


    Företagsuppgifter