Motorsåg

Motorsågskurs B

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare. Förkrav för kursen är motorsågskörkort klass A från Säker Skog. Kursen förutsätter att deltagarna medför sin personliga skyddsutrustning och motorsåg. Vid behov går utrustning och motorsåg att hyra genom Hvilan Utbildning. Praktiska moment i samband med kursen kommer att hållas på annan ort.

KURSINNEHÅLL:

 • Fortsättning på teorikurs A
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera planera och genomföra trädfällning av normalstora träd i varierande storlek med god kontroll och säkerhet
 • Kunskaper och färdighet att kunna använda olika fällhjälpmedel som brytjärn, trampjärn samt kilar
 • Kunskaper och färdighet att kunna kvista och kapa fällda träd på ett för säkerhet och ergonomiskt bra sätt
 • Kännedom om de speciella risker som är förknippade med fästfällda träd och stammar i spänn
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras

PRAKTISKT PROV – TRÄDFÄLLNING OCH UPPARBETNING:

 • Rekognosering och planering av fällning
 • Sågning riktskär
 • Sågning fällskär och fällning
 • Uppbearbetning

TEORETISKT PROV:

 • Särskilda säkerhetsbestämmelser vid trädfällning
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning
 • Riskmoment vid trädfällning och uppbearbetning
 • Arbetsteknik vid avverkning
”KÖRKORTSTRAPPAN” ENLIGT SÄKER SKOG

AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Kursanmälan


  Företagsuppgifter