Motorsåg

Motorsågskurs A+B

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare eller fritidssågare. Deltagande förutsätter ingen tidigare erfarenhet av motorsågshantering. Deltagarna medför sin personliga skyddsutrustning och motorsåg. Vid behov går utrustning och motorsåg att hyra genom Hvilan Utbildning. Praktiska moment i samband med kursen kommer att hållas på annan ort.

KURSINNEHÅLL:

 • Säkerhetsbestämmelser – risker vid motorsågning 
 • Färdighet att såga kontrollerat med dragande, skjutande samt göra instick 
 • Ergonomiskt tänkande vid sågning 
 • Färdighet att kunna utföra daglig skötsel inklusive filning av kedjan 
 • Kunskap och färdighet att kunna utföra kontroll av såg och skyddsanordning för korrekt funktion 
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera planera och genomföra trädfällning av normalstora träd i varierande storlek med god kontroll och säkerhet 
 • Kunskaper och färdighet att kunna använda olika fällhjälpmedel som brytjärn, trampjärn samt kilar 
 • Kunskaper och färdighet att kunna kvista och kapa fällda träd på ett för säkerhet och ergonomiskt bra sätt 
 • Kännedom om de speciella risker som är förknippade med fästfällda träd och stammar i spänn 
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras 

PRAKTISKT PROV – TRÄDFÄLLNING OCH UPPARBETNING:

 • Sågens skötsel 
 • Sågningsmoment dragande, skjutande kedja samt instick horisontellt och vertikalt 
 • Rekognosering och planering av fällning 
 • Sågning riktskär 
 • Sågning fällskär och fällning 
 • Uppbearbetning 

TEORETISKT PROV:

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser 
 • Kontroll av sågens säkerhetsanordningar 
 • Personlig skyddsutrustning 
 • Generella riskmoment och arbetsteknik vid allmän sågning 
 • Vård och skötsel av utrustning 
 • Särskilda säkerhetsbestämmelser vid trädfällning 
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning 
 • Riskmoment vid trädfällning och uppbearbetning 
 • Arbetsteknik vid avverkning 
AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Kursanmälan


  Företagsuppgifter