Motorsåg

Motorsågskurs A+B, repetition

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare. Observera att förkrav är goda kunskaper i hantering av motorsåg inom avverkning och minst 200 timmars arbete med sågning och fällning. Praktiska moment i samband med kursen kommer att hållas på annan ort.

Deltagarna har med sig egen personlig skyddsutrustning och motorsåg. Vid behov går utrustning och motorsåg att hyra genom Hvilan Utbildning.

KURSINNEHÅLL:

 • Säkerhetsbestämmelser – risker vid motorsågning.
 • Färdighet att såga kontrollerat med dragande, skjutande samt göra instick.
 • Ergonomiskt tänkande vid sågning.
 • Färdighet att kunna utföra daglig skötsel inklusive filning av kedjan.
 • Kunskap och färdighet att kunna utföra kontroll av såg och skyddsanordning för korrekt funktion
 • Kunskap och attityder där säkerheten prioriteras.
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera planera och genomföra trädfällning av normalstora träd i varierande storlek med god kontroll och säkerhet.
 • Kunskaper och färdighet att kunna använda olika fällhjälpmedel som brytjärn, trampjärn samt kilar.
 • Kunskaper och färdighet att kunna kvista och kapa fällda träd på ett för säkerhet och ergonomiskt bra sätt.
 • Kännedom om de speciella risker som är förknippade med fästfällda träd och stammar i spänn.

PRAKTISKT PROV:

 • Sågens skötsel
 • Sågningsmoment dragande, skjutande kedja samt instick horisontellt och vertikalt
 • Rekognosering och planering av fällning
 • Sågning riktskär
 • Sågning fällskär och fällning
 • Uppbearbetning

TEORETISKT PROV:

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser
 • Kontroll av sågens säkerhetsanordningar
 • Personlig skyddsutrustning
 • Generella riskmoment och arbetsteknik vid allmän sågning
 • Vård och skötsel av utrustning
 • Särskilda säkerhetsbestämmelser vid trädfällning
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning
 • Riskmoment vid trädfällning och uppbearbetning
 • Arbetsteknik vid avverkning

AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.