Motorsåg

Motorsågskurs A

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare eller fritidssågare. Deltagande förutsätter ingen tidigare erfarenhet av motorsågshantering. Deltagarna medför sin personliga skyddsutrustning och motorsåg. Vid behov går utrustning och motorsåg att hyra genom Hvilan Utbildning. Praktiska moment i samband med kursen kommer att hållas på Hvilan utbildning i Kabbarp.

KURSINNEHÅLL:

 • Säkerhetsbestämmelser – risker vid motorsågning 
 • Färdighet att såga kontrollerat med dragande, skjutande samt göra instick 
 • Ergonomiskt tänkande vid sågning 
 • Färdighet att kunna utföra daglig skötsel inklusive filning av kedjan 
 • Kunskap och färdighet att kunna utföra kontroll av såg och skyddsanordning för korrekt funktion .
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras 

PRAKTISKT PROV – TRÄDFÄLLNING OCH UPPARBETNING:

 • Sågens skötsel 
 • Sågningsmoment dragande, skjutande kedja samt instick horisontellt och vertikalt 

TEORETISKT PROV:

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser 
 • Kontroll av sågens säkerhetsanordningar 
 • Personlig skyddsutrustning 
 • Generella riskmoment och arbetsteknik vid allmän sågning 
 • Vård och skötsel av utrustning 
AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Kursanmälan


  Företagsuppgifter