Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Arbetsmiljö & Säkerhet - Motorsåg

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-09-24 till 2020-09-25Stockholm, 2020-10-01 till 2020-10-02Kabbarp, 2020-11-05 till 2020-11-06

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2020-08-25 till 2020-08-27

StockholmKabbarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-10-12 till 2020-10-14Kabbarp, 2020-12-07 till 2020-12-09

StockholmKabbarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-10-21 till 2020-10-23Kabbarp, 2021-03-01 till 2021-03-03

StockholmKabbarp

Motorsågskurs E – motorsåg från lift

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-11-10 till 2020-11-11

Kabbarp

Repetition Motorsåg A+B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2020-09-23 till 2020-09-24Kabbarp, 2020-09-17 till 2020-09-18Kabbarp, 2020-10-26 till 2020-10-27Kabbarp, 2020-11-26 till 2020-11-27

StockholmKabbarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Service & underhåll av småmaskiner

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-04-16

Kabbarp