Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Arbete på väg 1.1 - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar

Distans

Arbete på väg 1.1-1.3

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Att leda på distans - Distanskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

DistansStockholmKabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-10-17 till 2023-10-18Kabbarp, 2024-03-12 till 2024-03-13

StockholmKabbarp

Beskärning av fruktträd och bärbuskar

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-11-08 till 2023-11-09

StockholmKabbarp

Beskärning och trädvård TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2024-03-19 till 2024-03-21Kabbarp, 2023-10-25 till 2023-10-27

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Designa med sommarblommor

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar

Distans

Gräsanläggning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Invasiva växter

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-11-07

StockholmKabbarp

Kalkylering, räkna på jobb - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar

DistansStockholmKabbarp

Kompostering - Den gröna resursen

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Ledarskap och kommunikation med Mats R Nilsson - Distanskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

DistansStockholmKabbarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-10-03 till 2023-10-04Kabbarp, 2023-11-16

Kabbarp

Motorsågskurs A+B

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-12-04 till 2023-12-07

Kabbarp

Motorsågskurs A+B, repetition

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-10-10 till 2023-10-12Kabbarp, 2023-11-21 till 2023-11-23

StockholmKabbarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-11-28 till 2023-11-30

StockholmKabbarp

Motorsågskurs E – motorsåg från lift

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-12-18 till 2023-12-19

Kabbarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 1 TCYK Grund

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Ogräskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 4 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 5 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2024-01-15 till 2024-01-19

Kabbarp

Plantskolist 6 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2024-01-29 till 2024-02-02

Kabbarp

Räddning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Riskbedömning – Farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-10-24

StockholmKabbarp

Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-10-17 till 2023-10-18Kabbarp, 2023-12-14 till 2023-12-15

StockholmKabbarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-11-07

StockholmKabbarp

Service & underhåll av småmaskiner

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Ståndorter och växtstrategier

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Trädinventering

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Trädklättring A – Grunderna inom trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Trädklättring B – Grunderna med motorsågshantering vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Trädklättring C – Grunderna med riggning/firning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Trädvård för kvalificerade yrkesarbetare

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Pages