Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Beskärning av fruktträd

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Beskärning och trädvård TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Invasiva växter

GREEN-kurser

Kabbarp

Kompostering - Den gröna resursen

GREEN-kurser

Kabbarp

Ogräskurs

GREEN-kurser

Kabbarp

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Service & underhåll av småmaskiner

GREEN-kurser

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Skötsel av gräsytor

GREEN-kurser

Kabbarp

Skötsel av park & trädgårdsmiljö grundkurs

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.2 Vegetationsytor; träd, buskar, perenner Green

GREEN-kurser

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.3 Vegetationsytor; gräs Green

GREEN-kurser

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.4 Markbeläggningar Green

GREEN-kurser Norra Mälardalen / Uppsala, 2021-03-18 till 2021-03-19

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.5 Lekplatser Green

GREEN-kurser

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.6 Naturmark, Arbetsplanering, Allmän Skötsel och översyn Green

GREEN-kurser

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.7 Mark och växtkunskap Green

GREEN-kurser

Kabbarp