Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Beskärning av fruktträd

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Beskärning och trädvård TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Designa med sommarblommor

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Gräsanläggning TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Invasiva växter

GREEN-kurser

Kabbarp

Kompostering - Den gröna resursen

GREEN-kurser

Kabbarp

Marklära för växtanvändare

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

GREEN-kurser Kabbarp, 2021-05-27 till 2021-05-28

StockholmKabbarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 1 TCYK Grund

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 2 TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 3 TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Ogräskurs

GREEN-kurser

Kabbarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

GREEN-kurser

Kabbarp

Riskbedömning – Farliga träd

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Service & underhåll av småmaskiner

GREEN-kurser

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

GREEN-kurser

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Skötsel av gräsytor

GREEN-kurser

Kabbarp

Skötsel av park & trädgårdsmiljö grundkurs

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.1 Maskiner och Verktyg Green

GREEN-kurser

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.2 Vegetationsytor; träd, buskar, perenner Green

GREEN-kurser

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.3 Vegetationsytor; gräs Green

GREEN-kurser

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.4 Markbeläggningar Green

GREEN-kurser

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.5 Lekplatser Green

GREEN-kurser

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.6 Naturmark, Arbetsplanering, Allmän Skötsel och översyn Green

GREEN-kurser

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.7 Mark och växtkunskap Green

GREEN-kurser

Kabbarp

Trädinventering

GREEN-kurser

StockholmKabbarp