Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Arbete på väg 1.1-1.3

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 40 v

Vuxenutbildningar

Stockholm

Att leda på distans - Distanskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

DistansStockholmKabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-10-12 till 2022-10-13Kabbarp, 2023-03-08 till 2023-03-09

StockholmKabbarp

Beskärning av fruktträd och bärbuskar

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-03-02 till 2023-03-03

StockholmKabbarp

Beskärning och trädvård TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-10-26 till 2022-10-28Kabbarp, 2023-03-15 till 2023-03-17

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Designa med sommarblommor

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Ekonomi

Gymnasieutbildningar

LundStockholm

Gräsanläggning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Hjärt-lungräddning + Första hjälpen

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Invasiva växter

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-11-22

StockholmKabbarp

Kalkylering, räkna på jobb - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar

DistansStockholmKabbarp

Ledarskap och kommunikation med Mats R Nilsson - Distanskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-10-20 till 2022-10-21

DistansStockholmKabbarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-12-06 till 2022-12-07

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-09-08 till 2022-09-09Kabbarp, 2022-10-06 till 2022-10-07Kabbarp, 2022-11-02 till 2022-11-03

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-10-12 till 2022-10-14Kabbarp, 2022-11-09 till 2022-11-11

StockholmKabbarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-12-07 till 2022-12-09

StockholmKabbarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-03-29

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 1 TCYK Grund

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Naturvetenskap

Gymnasieutbildningar

LundStockholm

Naturvetenskap - Rymdvetenskap

Gymnasieutbildningar

Stockholm

Räddning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Repetition Motorsåg A+B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Riskbedömning – Farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-04-18

StockholmKabbarp

Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-09-15 till 2022-09-16Kabbarp, 2022-10-25 till 2022-10-26Kabbarp, 2022-11-24 till 2022-11-25

StockholmKabbarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2023-04-19

StockholmKabbarp

Samhällsvetenskap

Gymnasieutbildningar

LundStockholm

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Trädinventering

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Trappor och murar TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Uppbyggnadsbeskärning av buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 1 TCYK - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar StockholmKabbarp, 2021-09-02 till 2022-12-31

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 2 TCYK - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar StockholmKabbarp, 2020-04-17 till 2022-12-31

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 3 TCYK - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Yh Arborist Stockholm

Vuxenutbildningar

Stockholm