Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Användning av annueller

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Arbete på väg 1.1-1.3

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 40 v

Vuxenutbildningar

Kabbarp

Arbetsmiljö & Säkerhet - Motorsåg

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Beskärning av fruktträd

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Beskärning av fruktträd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Beskärning och trädvård TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Beskärning och trädvård TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2021-04-07 till 2021-04-09

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Bukettbinderi – grund

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Bygg – anläggare

Gymnasieutbildningar

Kabbarp

Bygga växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Design och grön inredning

Gymnasieutbildningar

Kabbarp

Designa med sommarblommor

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Designa med sommarblommor

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 1

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 2

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 3

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 4

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 5

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 6

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Djur

Gymnasieutbildningar

Kabbarp

Florist

Gymnasieutbildningar

Kabbarp

Gräsanläggning TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Gräsanläggning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Grön turism

Gymnasieutbildningar

Kabbarp

Hjärt-lungräddning + Första hjälpen

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Invasiva växter

GREEN-kurser

Kabbarp

Invasiva växter

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2021-05-07

Kabbarp

Kompostering - Den gröna resursen

GREEN-kurser

Kabbarp

Kompostering - Den gröna resursen

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2021-04-21

Kabbarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Marklära för växtanvändare

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

GREEN-kurser Kabbarp, 2021-05-27 till 2021-05-28Kabbarp, 2021-05-27 till 2021-05-28

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2021-04-22 till 2021-04-23

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2021-04-19 till 2021-04-21

StockholmKabbarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Motorsågskurs E – motorsåg från lift

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Pages