Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Användning av annueller

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Arbete på väg 1.1-1.3

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-05-27Kabbarp, 2020-04-01Kabbarp, 2020-10-21

StockholmKabbarp

Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 40 v

Vuxenutbildningar

Kabbarp

Arbetsmiljö & Säkerhet - Motorsåg

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-11-25 till 2019-11-26

Kabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2020-10-20 till 2020-10-21Kabbarp, 2020-10-15 till 2020-10-16

StockholmKabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

GREEN-kurser Stockholm, 2020-10-20 till 2020-10-21Kabbarp, 2020-10-15 till 2020-10-16

StockholmKabbarp

Beskärning av fruktträd

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-02-20 till 2020-02-21Stockholm, 2020-11-19 till 2020-11-20

StockholmKabbarp

Beskärning av fruktträd

GREEN-kurser Kabbarp, 2020-02-20 till 2020-02-21Stockholm, 2020-11-19 till 2020-11-20

StockholmKabbarp

Beskärning och trädvård TCYK

GREEN-kurser Stockholm, 2020-10-06 till 2020-10-08Kabbarp, 2020-11-04 till 2020-11-06Stockholm, 2020-11-25 till 2020-11-27

StockholmKabbarp

Beskärning och trädvård TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2020-10-06 till 2020-10-08Kabbarp, 2020-11-04 till 2020-11-06Stockholm, 2020-11-25 till 2020-11-27

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Bukettbinderi – grund

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Bygg – anläggare

Gymnasieutbildningar

Kabbarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Design och grön inredning

Gymnasieutbildningar

Kabbarp

Designa med sommarblommor

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Designa med sommarblommor

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 1

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-01-20 till 2020-01-24Norra Mälardalen / Uppsala, 2020-11-16 till 2020-11-20

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 2

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-10-05 till 2020-10-09Norra Mälardalen / Uppsala, 2020-12-07 till 2020-12-11

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 3

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-11-09 till 2020-11-13Norra Mälardalen / Uppsala, 2021-01-25 till 2021-01-29

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 4

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-11-30 till 2020-12-04Norra Mälardalen / Uppsala, 2021-03-22 till 2021-03-26

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 5

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-02-10 till 2020-02-14

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 6

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-03-02 till 2020-03-06

Kabbarp

Djur

Gymnasieutbildningar

Kabbarp

Florist

Gymnasieutbildningar

Kabbarp

Gräsanläggning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Gräsanläggning TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Grön turism

Gymnasieutbildningar

Kabbarp

Hjärt-lungräddning + Första hjälpen

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Invasiva växter

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-09-10

Kabbarp

Invasiva växter

GREEN-kurser Kabbarp, 2020-09-10

Kabbarp

Kompostering - Den gröna resursen

GREEN-kurser Kabbarp, 2020-03-13

Kabbarp

Kompostering - Den gröna resursen

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-03-13

Kabbarp

Marklära för växtanvändare

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

GREEN-kurser Stockholm, 2020-09-07 till 2020-09-08Kabbarp, 2020-09-21 till 2020-09-22

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2020-09-07 till 2020-09-08Kabbarp, 2020-09-21 till 2020-09-22

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-09-24 till 2020-09-25Stockholm, 2020-10-01 till 2020-10-02Kabbarp, 2020-11-05 till 2020-11-06

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2020-08-25 till 2020-08-27

StockholmKabbarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-10-12 till 2020-10-14Kabbarp, 2020-12-07 till 2020-12-09

StockholmKabbarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-10-21 till 2020-10-23Kabbarp, 2021-03-01 till 2021-03-03

StockholmKabbarp

Motorsågskurs E – motorsåg från lift

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-11-10 till 2020-11-11

Kabbarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

GREEN-kurser Kabbarp, 2020-02-25

StockholmKabbarp

Pages