Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Användning av annueller

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-01-30 till 2020-01-31Stockholm, 2020-02-04 till 2020-02-05Kabbarp, 2020-02-28

StockholmKabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

GREEN-kurser Kabbarp, 2020-01-30 till 2020-01-31Stockholm, 2020-02-04 till 2020-02-05Kabbarp, 2020-02-28

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 1

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-01-20 till 2020-01-24

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 2

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-03-16 till 2020-03-20

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 3

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-10-07 till 2019-10-11

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 4

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-11-11 till 2019-11-15

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 5

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-02-10 till 2020-02-14

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 6

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-03-02 till 2020-03-06

Kabbarp

Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar

Distans

Invasiva växter

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-02-06Stockholm, 2020-03-18Kabbarp, 2020-04-02

Kabbarp

Invasiva växter

GREEN-kurser Kabbarp, 2020-02-06Stockholm, 2020-03-18Kabbarp, 2020-04-02

Kabbarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Marklära för växtanvändare

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2020-05-19 till 2020-05-20Kabbarp, 2020-05-14 till 2020-05-15

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

GREEN-kurser Stockholm, 2020-05-19 till 2020-05-20Kabbarp, 2020-05-14 till 2020-05-15

StockholmKabbarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-02-25

StockholmKabbarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

GREEN-kurser Kabbarp, 2020-02-25

StockholmKabbarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

GREEN-kurser

Kabbarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-03-02 till 2020-03-03

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

GREEN-kurser Kabbarp, 2020-03-02 till 2020-03-03

Kabbarp

Ståndorter och växtstrategier

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Utökad dendrologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Val av träd för stadsmiljö

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Växtkännedom steg 1 TCYK - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp