Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Användning av annueller

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 1

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 2

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 3

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 4

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 5

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 6

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar

Distans

Helg- och kvällskurser, Svampkurser med Louise Nevander

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2021-09-13Kabbarp, 2021-09-20Kabbarp, 2021-10-04Kabbarp, 2021-10-11

Kabbarp

Invasiva växter

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2021-05-07

Kabbarp

Invasiva växter

GREEN-kurser

Kabbarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Marklära för växtanvändare

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

GREEN-kurser Kabbarp, 2021-05-27 till 2021-05-28Kabbarp, 2021-05-27 till 2021-05-28

StockholmKabbarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Ogräskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2021-05-10

Kabbarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

GREEN-kurser

Kabbarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

GREEN-kurser

Kabbarp

Ståndorter och växtstrategier

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Utökad dendrologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Val av träd för stadsmiljö

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Växtkännedom steg 1 TCYK - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-04-06 till 2022-04-06

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 2 TCYK - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2020-04-17 till 2022-04-17

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp