Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Invasiva växter

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Invasiva växter

GREEN-kurser

Kabbarp

Kompostering - Den gröna resursen

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Kompostering - Den gröna resursen

GREEN-kurser

Kabbarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

GREEN-kurser

Kabbarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2021-01-18 till 2021-01-22

Kabbarp

Plantskolist 4 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2021-02-01 till 2021-02-05

Kabbarp

Plantskolist 5 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Plantskolist 6 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare i växthus

GREEN-kurser

Kabbarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2021-09-20 till 2021-09-21

StockholmKabbarp

Växthusodlingskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Ympning

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp