Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-09-08 till 2022-09-09Kabbarp, 2022-10-06 till 2022-10-07Kabbarp, 2022-11-02 till 2022-11-03

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A+B

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-10-03 till 2022-10-06

Kabbarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-10-12 till 2022-10-14Kabbarp, 2022-11-09 till 2022-11-11

StockholmKabbarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-12-07 till 2022-12-09

StockholmKabbarp

Motorsågskurs E – motorsåg från lift

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-06-20 till 2022-06-21Kabbarp, 2023-04-18 till 2023-04-19

Kabbarp

Repetition Motorsåg A+B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2022-09-15 till 2022-09-16Kabbarp, 2022-10-25 till 2022-10-26Kabbarp, 2022-11-24 till 2022-11-25

StockholmKabbarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Service & underhåll av småmaskiner

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp