Våra uppdragsutbildningarNamn Kurskategori Ort & datum
Arbete på väg 1.1 – Distans Arbetsmiljö, Distanskurser
Arbete på väg 1.1-1.3 Arbetsmiljö
Att leda på distans – Distanskurs Ekonomi & försäljning
Beskärning & Växtkunskap grundkurs Beskärning & skötsel, Växtkunskap Kabbarp 2023-12-05 till 2023-12-06
Kabbarp 2024-03-12 till 2024-03-13
Kabbarp 2024-02-27 till 2024-02-28
Beskärning av fruktträd och bärbuskar Beskärning & skötsel Kabbarp 2023-11-08 till 2023-11-09
Beskärning och trädvård TCYK Beskärning & skötsel, TCYK, Trädvård & trädklättring Kabbarp 2024-03-19 till 2024-03-21
Kabbarp 2023-10-25 till 2023-10-27
Biokol i växtbäddar Anläggning, Odling, Växtkunskap
Designa med sommarblommor Design, Växtkunskap
Distans Anläggning, Arbetsmiljö, TCYK, Växtkunskap
Gräsanläggning TCYK Anläggning, TCYK
Invasiva växter Arbetsmiljö, Beskärning & skötsel, Odling, Växtkunskap Kabbarp 2023-11-07
Kalkylering, räkna på jobb – Distans Ekonomi & försäljning
Kompostering – Den gröna resursen Beskärning & skötsel, Odling
Ledarskap och kommunikation med Mats R Nilsson – Distanskurs Ekonomi & försäljning
Marklära för växtanvändare Växtkunskap
Marktäckande perenner Växtkunskap
Motorsågskurs A Motorsåg Kabbarp 2023-10-03 till 2023-10-04
Kabbarp 2023-11-16
Kabbarp 2024-02-28
Motorsågskurs A+B Motorsåg Kabbarp 2024-03-18 till 2024-03-21
Motorsågskurs A+B, repetition Motorsåg
Motorsågskurs B Motorsåg Kabbarp 2023-11-21 till 2023-11-23
Motorsågskurs C – avancerad trädfällning Motorsåg Kabbarp 2024-04-03-2024-04-05
Motorsågskurs E – motorsåg från lift Motorsåg Kabbarp 2023-12-18 till 2023-12-19
Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial Växtkunskap
Naturstensarbeten – steg 1 TCYK Grund Anläggning, TCYK
Naturstensarbeten – steg 2 TCYK Anläggning, TCYK
Naturstensarbeten – steg 3 TCYK Anläggning, TCYK
Ogräskurs Beskärning & skötsel, Växtkunskap
Plantskolist 1 TCYK Odling, TCYK
Plantskolist 2 TCYK Odling, TCYK
Plantskolist 3 TCYK Odling, TCYK
Plantskolist 4 TCYK Odling, TCYK
Plantskolist 5 TCYK Odling, TCYK Kabbarp 2024-01-15 till 2024-01-19
Plantskolist 6 TCYK Odling, TCYK Kabbarp 2024-01-29 till 2024-02-02
Riskbedömning – Farliga träd Trädvård & trädklättring Kabbarp 2023-10-24
Kabbarp 2024-01-23
Kabbarp 2024-01-30
Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK Anläggning, TCYK
Räddning vid trädklättring Trädvård & trädklättring
Röjsåg RA och grästrimmer Motorsåg Kabbarp 2023-10-17 till 2023-10-18
Kabbarp 2023-12-14 till 2023-12-15
Kabbarp 2024-02-07 till 2024-02-08
Röjsåg RB – skogsröjning Motorsåg
Service & underhåll av småmaskiner Arbetsmiljö, Beskärning & skötsel, Motorsåg
Sjukdomar och skadegörare i växthus Odling, Växtkunskap
Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd Beskärning & skötsel, Odling, Trädvård & trädklättring Kabbarp 2023-04-08 till 2023-04-09
Ståndorter och växtstrategier Växtkunskap
Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser Beskärning & skötsel Kabbarp 2023-11-07
Trappor och murar TCYK Anläggning, TCYK
Trädinventering Trädvård & trädklättring
Trädvård för kvalificerade yrkesarbetare Trädvård & trädklättring Kabbarp 2023-12-18 till 2023-12-19
Uppbyggnadsbeskärning av buskar och träd Beskärning & skötsel
Utökad mykologi för arborister Trädvård & trädklättring
Val av träd för stadsmiljö Växtkunskap
Växthusodlingskurs Odling
Växtkännedom steg 1 TCYK – Distans TCYK, Växtkunskap Distans & Stockholm & Kabbarp 2022-12-01 till 2024-12-31
Växtkännedom steg 2 TCYK – Distans TCYK, Växtkunskap Stockholm & Kabbarp 2022-12-01 till 2024-12-31
Växtkännedom steg 3 TCYK – Distans TCYK, Växtkunskap
Ympning Odling