Växtkunskap

Val av träd för stadsmiljö

Kabbarp

Staden som växtplats kan vara en stor utmaning för både projektören och skötselpersonalen. Det finns dock växter med speciella växtstrategier som trivs utmärkt på torra, varma och ibland rejält blåsiga platser. Kan man matcha rätt växt till rätt plats genom att känna till stadsmiljöns utmaningar kan man få långlivade och vitala stadsträd som pryder sin miljö.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med träd inom planering och skötsel vid kommunala parkförvaltningar samt inom bostadsområden och kyrkogårdar. Du bör ha god växtkännedom och grundläggande kunskaper inom marklära. Denna kurs är den tredje i en fristående serie efter kurserna ”Marklära för växtanvändare” och ”Val av träd för stadsmiljö”.

Läs gärna boken Träd i urbana landskap (Sjöman, Slagstedt 2015) inför denna kurs.

KURSINNEHÅLL:

 • Växternas inbyggda parametrar för att passa in på en plats
 • Exempel på hur växtval kan göras i:
  • gatusituation
  • parksituation
  • trädgårdssituation
  • kyrkogårdssituation
 • Övningsuppgift i grupp med 6 olika specifika case
 • Dendrologivandring i Malmö med både lyckade och mindre bra trädval på olika växtplatser