Trädvård & trädklättring

Utökad mykologi för arborister

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är arborist, kvalificerad park- och utemiljöarbetare, parkchef, kyrkogårdsförman eller liknande.

Deltagande förutsätter grundläggande trädvårds- eller arboristutbildning.

KURSINNEHÅLL:

  • Trädens immunförsvar
  • Senaste nytt inom svampsystematik
  • Svamputställning
  • Nya skadedjur och sjukdomar på intåg i Sverige
  • Immunologiska tekniker för identifiering av Phytophtora

Vi gör en heldags exkursion i parkmiljö för att se trädvårdsproblem och utöka de praktiska svampkunskaperna.