Beskärning & skötsel

Uppbyggnadsbeskärning av buskar och träd

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med plantering, skötsel och underhåll av trädgårdar, parker, och bostadsområden. Du får specifik träning i uppbyggnadsbeskärning och kännedom om buskar och träd. Du bör ha grundläggande kunskaper i allmän beskärning.

KURSINNEHÅLL:

Kursen har en praktisk inriktning och mycket tid läggs vid praktiska beskärningsövningar under handledning. Vi börjar med den unga plantan som ska planteras. Den teoretiska delen behandlar växtens biologi samt olika arters växtsätt.

  • Grundläggande beskärningsteknik, varför beskär man?
  • Vad innebär uppbyggnadsbeskärning?
  • Planering av och korrigering genom uppbyggnadsbeskärning
  • Vilka krav ställs på gatuträd
  • Val av verktyg, skötsel av dessa och säkerhet i arbetet
  • Beskärningsövningar