Trädvård & trädklättring

Trädinventering

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom skötsel av allmänna och offentliga park- och trädgårdsmiljöer. Den är en fristående fortsättning på kursen Riskbedömning – Farliga träd.

Trädinventering för insamling av data om träd kan göras med tanke på riskvärderingar och för att sammanställas i en trädvårdsplan. För att dessa data ska bli jämförbara behöver arbetet utföras noggrannt och inventeringsmetoderna och -parametrarna vara standardiserade. Sedan 2012 finns en trädvärderingsstandard framtagen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, som är grund för denna kurs.

Utbildningen löper över 3 dagar, inledningsvis 2 dagar med en uppföljning på 1 dag ett halvår senare. Förkunskapskrav: deltagaren bör kunna identifiera de vanligaste trädslagen i våra stadsmiljöer.

KURSINNEHÅLL:

  • Trädens biologi, anatomi och morfologi
  • Patogener och deras ev påverkan
  • Trädets växtplats och dess historik
  • Olika inventeringsmetoder
  • Praktiska inventeringsövningar

MÅL MED KURSEN:

Deltagarna skall få ökad kompetens och grundläggande förståelse för värdering och kategorisering av träd vid trädinventering.