Beskärning & skötsel

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med odling eller skötsel av prydnadsbuskar och träd.

Vi går igenom hur växterna reagerar och kompenserar på olika typer av angrepp och brist på ämnen. Du lär dig att känna igen ett stort urval av olika sjukdomar och skadegörare, och hur du arbetar förebyggande mot dessa. Kursen går också igenom de åtgärder man kan tillämpa när skadan redan är skedd.

KURSINNEHÅLL:

  •  Växternas immunförsvar
  •  Skador och sjukdomar orsakade av insekter, svampar, bakterier,  virus, nematoder, övriga djur
  •  Problem orsakade av mekaniska skador
  •  Skador orsakade av bristsjukdomar eller felaktig ståndort

Kursanmälan


    Företagsuppgifter