Beskärning & skötsel

Gästlärare
Föreläsare Janne Wahlstedt

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är arbetar med skötsel av utemiljö i en kommun eller bostadsförvaltning och vill lära dig mer om vilka krav som ställs på säkerheten vid våra lekplatser. Du behöver inga förkunskaper.

KURSINNEHÅLL:

  • Vad är en bra lekmiljö?
  • Vems ansvar gäller för olika delar av lekmiljön?
  • Vad säger europastandarden SS-EN 1176 och 1177?
  • Vilka delar ingår i den dagliga tillsynen av en lekplats?
  • Vilken dokumentation skall utföras?
  • Var brukar fel och skador uppstå?
  • När bör du ta hjälp av en besiktningsman eller reparatör?

Kursanmälan


    Företagsuppgifter