Växtkunskap

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med anläggning och skötsel, växtförsäljning eller som trädansvarig vid kommunala parkförvaltningar, bostadsföretag, anläggningsföretag och kyrkogårdar. Du bör ha god växtkännedom.

Att göra en noggrann kontroll vid leverans av växtmaterial är viktigt för att i förlängningen kunna ställa krav på leverantören vid uppkomna skador eller etableringsproblem. Du bör även vara observant på växternas fysiologiska behov för att inte utsätta dem för onödig stress i samband med miljöbytet.

KURSINNEHÅLL:

Kursen behandlar vad man bör vara observant på vid mottagande av växtleverans.

  • Introduktion till växtanatomi
  • Hur ser en normal rotutveckling ut för olika arter?      
  • Vilken betydelse har växtens proveniens för slutresultatet?
  • Vilka kvalitetsregler ska växterna följa?
  • Vad är växtpass och hur gör du en kvalitetskontroll av plantan?
  • Hur ska växterna förvaras innan plantering?
  • Kontroll av skador, växtsjukdomar och skadedjur. Hur gör du kontroll av avmogning?
  • När ska du reklamera/returnera växterna?

Under kursen har vi demonstrationsövningar med träd och buskar av varierande kvalitet under ett studiebesök på plantskola.