Växtkunskap

Marklära för växtanvändare

Kabbarp

Den konstruerade jorden i staden innebär helt andra krav på vegetationen jämfört med i naturen. Denna kurs ger dig förståelse för jordens konstruktion och funktion samt hur den samspelar med växterna och marklivet. Vi går på ett praktiskt inriktat sätt igenom markfysik, markkemi och markbiologi för att du ska kunna göra det bästa av jorden på varje enskild plats.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med träd inom planering och skötsel vid kommunala parkförvaltningar samt inom bostadsområden och kyrkogårdar. Du bör ha god växtkännedom och grundläggande kunskaper inom marklära. Denna kurs är den första i en fristående serie där kurserna ’Ståndorter och växtstrategier’ och ’Val av träd för stadsmiljö’ följer.

KURSINNEHÅLL:

  • Markfysik – textur & struktur, specifik yta, klassificering av jordarter, porer-luft-vatten, dränering, markpackning
  • Markkemi – växtnäring, pH, jordanalyser
  • Markbiologi – humus, makrorganismer
  • Hur gör du det bästa av den befintliga jorden? 
  • Olika typer av konstruerade jordar, AMA Anläggning, skelettjord
  • Besök på växtplatser med naturliga och specialuppbyggda jordar