ArbetsmiljöBeskärning & skötselOdlingVäxtkunskap

Invasiva växter

KabbarpKristianstad

Med förändrade årstider och ökad rörlighet i samhället ökar risken för främmande växter som kan ha en negativ påverkan på ekosystemen. Vissa av dessa är invasiva och utgör ett särskilt stort hot mot den inhemska floran. Från och med den 1 augusti 2018 gäller särskilda regler enligt Miljöbalken.

Kursen vänder sig till dig som är verksam i den gröna näringen eller ansvarar för grönytor. I kursen får du lära dig att känna igen de invasiva växtarterna och hur de hotar den biologiska mångfalden och i vissa fall även människans hälsa. Vad gör en växt invasiv och hur sprider de sig.? Vi går även igenom regelverket och hur de ska rapporteras- vilket ansvar har din verksamhet?

Kursinnehåll:

  • Vad är en invasiv växt -och varför är det ett problem?
  • Igenkänning av invasiva växter
  • Hur sprids de och hur kan du förhindra spridning
  • Bekämpningsmetoder
  • EU:s förordning om invasiva arter

Kursanmälan


    Företagsuppgifter