Beskärning & skötsel

Beskärning av fruktträd och bärbuskar

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skötsel och underhåll av villaträdgårdar, parker, bostadsområden eller stadsodlingar. Den passar även dig som privatperson som vill lära dig att beskära dina egna fruktträd och bärbuskar. Du får specifik träning i beskärning av äpple och kännedom kring beskärning av stenfruktsträd. Du bör ha grundläggande kunskaper i allmän beskärning.

KURSINNEHÅLL:

Kursen har en praktisk inriktning och mycket tid läggs vid praktiska beskärningsövningar under handledning. Den teoretiska delen behandlar trädens biologi samt olika arters och äpplesorters speciella växtsätt, handelsträdgårdarnas utbud av de vanligaste äppelsorterna. Vi berör också vanligt förekommande skadedjur och växtskydd. 

Vi tittar på ändamålsenliga grenvinklar, beskärningssnitt och hur man främjar bildningen av fruktsporrar och tillväxt. Vilken funktion kan nedbindning av grenar ha och hur gör man en sommarbeskärning? Vi svarar också på frågan varför ska fruktträd beskäras.

  • Hur ska det unga trädet byggas upp?
  • Hur underhållsbeskär man ett vuxet träd?
  • Hur kan man föryngra ett äldre, förvuxet träd?
  • Hur viktigt är arbetsverktyget vid beskärning?

Kursanmälan


    Företagsuppgifter